TextStyle Widget

Flutter TextStyle Widget – Class

Merhaba Arkadaşlar;

TextStyle Widget Metin biçimlendirmek için kullanılan çok önemli bir widget’tır. Metin üzerindeki tasarımımızı bu widget sayesinde yapıyoruz.

Burada kullanacağımız widgetlar ilgili yazıda verilmiştir.

Öncelikle bir Container Widget içine Merhaba Flutter yazalım ve görüntüyü görelim. Üzerinde değişiklikler yapalım.

Mor bir container içerisine Merhaba Flutter yazdık ancak çok küçük boyutta oldu ve rengi pek belli olmuyor. Öncelikle fontumuzu biraz büyütelim ve diğer özellikleri öyle inceleyelim.

Text Widget içerisinde style: parametresine TextStyle Widget’ı vererek başlıyoruz.

TextStyle Widget fontSize

fontSize yazı karakterimizin boyutunu değiştirir, integer bir değer alır. Değer büyüdükçe karakter de büyür.

TextStyle Widget fontSize
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(
   MaterialApp(
    home: Scaffold(
     appBar: AppBar(),
     body: Container(
      width: double.maxFinite,
      height: 100,
      color: Colors.deepPurple,
      child: const Text(
       "Merhaba Flutter",
       style: TextStyle(
        fontSize: 24,
        color: Colors.white
       ),
      ),
     ),
    ),
   ),
  );

TextStyle Widget color – backgroundColor

color ise karakterimizi renklendirmek içindir. Bir üstteki resimde yazımızı beyaz renk yaptık. Burada arka plana açık beyaz bir renk verelim. Color Widget için ayrı bir yazım var. Detaylı incelemek isterseniz üstte ilgili yazı kısmından burada kullanılan araçlara ulaşabilirsiniz. Bu yazıda sadece TextStyle Widget’ı anlatılmaktadır.

TextStyle Widget color - backgroundColor
TextStyle(
fontSize: 24,
color: Colors.white,
backgroundColor: Colors.white30
),

TextStyle Widget fontWeight

Yazının koyuluğunu arttırır veya azaltır. Aşağıda görüldüğü üzere bold, normal ve kademeli olarak koyuluk seçenekleri verilmiştir. w100 koyuluğun en düşük olduğu değerdir.

TextStyle Widget fontWeight
fontWeight: FontWeight.w300
fontWeight: FontWeight.w300
fontWeight: FontWeight.w900
fontWeight: FontWeight.w900

TextStyle Widget decoration

Yazının üzerini, üstünü veya altını çizer.

TextStyle Widget decoration

lineTrough (üzerini çizer), none (iptal eder), overline (üstüne çizer), underline (altına çizer) değerlerini alır.

decoration: TextDecoration.underline
decoration: TextDecoration.underline
decoration: TextDecoration.lineThrough
decoration: TextDecoration.lineThrough
decoration: TextDecoration.overline

TextStyle Widget decorationColor

Çizgiye renk verir.

decorationColor: Colors.blue

TextStyle Widget decorationThickness

Çizgiye kalınlık verir.

decorationThickness: 3

TextStyle Widget decorationStyle

Çizgiye desen verir. dashed, dotted, double, solid, wavy değerlerini alır.

decorationStyle: TextDecorationStyle.dashed
decorationStyle: TextDecorationStyle.dashed
decorationStyle: TextDecorationStyle.dotted
decorationStyle: TextDecorationStyle.dotted
decorationStyle: TextDecorationStyle.double
decorationStyle: TextDecorationStyle.double
decorationStyle: TextDecorationStyle.wavy
decorationStyle: TextDecorationStyle.wavy

TextStyle Widget fontStyle

Yazı italik mi normal mi olacağını belirler

fontStyle: FontStyle.italic
fontStyle: FontStyle.italic

TextStyle Widget overflow

Uzun olan metin satır sonuna geldiğinde, alt satıra nasıl geçeceği ile ilgili bir ayar;

clip, ellipsis, fade, visible değerlerini alıyor.

Bizim normal metnimiz aşağıdaki gibi. Şimdi overflow özelliklerini uygulayalım.

TextOverflow.clip

Satır sonunda drekt olarak yazıyı kesip alt satıra geçer

overflow: TextOverflow.clip
overflow: TextOverflow.clip

TextOverflow.ellipsis

Yazıyı satır sonunda üç nokta ile bitirir.

overflow: TextOverflow.ellipsis
overflow: TextOverflow.ellipsis

TextOverflow.fade

En alt satırda gölgeli olarak sonlandırdı.

overflow: TextOverflow.ellipsis
overflow: TextOverflow.fade

TextOverflow.visible

Yazının taşmasına izin verilir.

overflow: TextOverflow.visible
overflow: TextOverflow.visible

TextStyle Widget letterSpacing

Karakterler arasındaki boşluğu ayarlar.

letterSpacing: 5
letterSpacing: 5

TextStyle Widget wordSpacing

Kelimeler arasındaki boşluğu ayarlar.

wordSpacing:20
wordSpacing:20

TextStyle Widget height

Yazının yükseklik ayarı. Ancak bu kaçıncı satırdan başlayacağı ile ilgili…

height:4
height:4

TextStyle Widget foreground

Boyama tasarımı yapar.

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(
   MaterialApp(
    home: Scaffold(
     appBar: AppBar(),
     body: Center(
      child: Stack(
       children: <Widget> [ Text(
        "Merhaba Flutter",
        style: TextStyle(
         fontSize:50,         
foreground: Paint()
 ..style = PaintingStyle.stroke
 ..strokeWidth = 2
 ..color = Colors.purple[600]!
   
        ),
       ),],
      ),
     ),
    ),
   ),
  );

TextStyle Widget shadows

Gölge effekti vermek için kullanılır. Shadows içerisine bir shadow listesi alır. Birden fazla gölge efekti uygulayabiliriz.

shadows: [ ] liste içerisine color, blurRadius, offset değerlerini alır.

TextStyle Widget shadows

Color: verilecek olan gölge efektinin rengini belirler

blurRadius: Bulanıklaştırma değerini belirler

offset: Gölgenin konumunu, metinin ne yönünde olacağı, nekadar derinlikte olacağını belirler.

Aşağıdaki örneğe bakalım;

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(
   MaterialApp(
    home: Scaffold(
     appBar: AppBar(),
     body: Container(
      width: double.maxFinite,
      height: 100,
      color: Colors.white,
      child: const Center(
       child: Text(
        "Merhaba Flutter",
        style: TextStyle(
         fontSize: 52,
         color: Colors.black54,
         //backgroundColor: Colors.white30,
         fontWeight: FontWeight.w400,
         decoration: TextDecoration.none,
         shadows: [
          Shadow(
            color: Colors.blue,
            offset: Offset(2, 2),
            blurRadius: 8),
          Shadow(
            color: Colors.black26,
            offset: Offset(8, 8),
            blurRadius: 8)
         ],
        ),
       ),
      ),
     ),
    ),
   ),
  );

TextStyle Widget – fontFamily

Metnin font tipini, ailesini belirler. Aşağıda verdiğim örnek için google fonts‘tan indirdiğim bir fontu pubspec.yaml dosyamda tanıttım. Yine fonts isminde bir klasör açıp indirdiğim dosyayı zipten çıkarıp içerisine attım.

Burada kısaca yazdım. Ancak projeye font ekleme, resim ekleme, video ekleme, yazımdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Flutter fonts klasörü ekleme
pubspec.yaml font ayarı
fontFamily: "RubikVinyl"
fontFamily: "RubikVinyl"
fontFamily: “RubikVinyl”

TextStyle Widget – fontFamilyFallback

Font bulunamadığında varsayılan olarak yazılacak font ailesi.

TextStyle Widget – locale

Bölgeye özgü font ailesini seçilebilmesini sağlar.

TextStyle Widget – Class Constructors (Kurucuları)

TextStyle({
  this.inherit = true,
  this.color,
  this.backgroundColor,
  this.fontSize,
  this.fontWeight,
  this.fontStyle,
  this.letterSpacing,
  this.wordSpacing,
  this.textBaseline,
  this.height,
  this.leadingDistribution,
  this.locale,
  this.foreground,
  this.background,
  this.shadows,
  this.fontFeatures,
  this.fontVariations,
  this.decoration,
  this.decorationColor,
  this.decorationStyle,
  this.decorationThickness,
  this.debugLabel,
  String? fontFamily,
  List<String>? fontFamilyFallback,
  String? package,
  this.overflow,
 }

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir