html id attribute

36 – Html id Attribute

identity nin kısaltması olan id kimlik anlamına gelmektedir. id html öğelerine benzersiz bir kimlik sunar. Tanımlanan bir id başka bir html öğesi için tanımlanamaz. Sadece bir tane olur ve tanımlandığı öğeyi temsil eder.

id kullanarak html öğelerine stil verebiliriz.

Yine id ile html öğesine erişmek javascriptte yoğun bir şekilde kullanılır. Javascripte id ile html öğesine erişilir ve birçok şey yapılabilir.

html elemanının başlangıç etiketleri içerisinde id=”benzersiz_kimlik” şeklinde tanımlanır.

id tanımlaması yapılırken sayı ile başlamamasına dikkat edilir.

Style içerisinde çağırılırken başına diez işareti # alır.

Örnek

<html>
<head>
    <title>Html Class Attribute</title>
</head>
<style>
#baslik { color:red; }
#paragraf { color:blue; }
</style>
<body>
<h3 id="baslik"> Ben baslik id 'sine sahip bir başlığım</h3>
<p id="paragraf"> Ben paragraf id'sine sahip bir yazıyım</p>
</body>
</html>

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir