22- Dart Liste Map Set Örnek Sorular Uygulamalar

Yazımızın içeriğini aşağıdan video olarak izleyebilirsiniz.

Dart – Liste – Map – Set – Örnek Sorular

Dart Listeler Örnek Soru 1

 • 4 elemanlı, String tipinde, sabit uzunlukta bir liste tanımlayın
 • İçerisine 4 adet telefon markası girin
 • Konsol ekranında print() metodu ile çıktısını alın.
 • For döngüsü kullanarak konsol ekranına yazdırın
void main(List<String> args) {
 List<String> telefonMarkasi = List.filled(4, "");
 telefonMarkasi[0] = "Samsung";
 telefonMarkasi[1] = "İphone";
 telefonMarkasi[2] = "Huawei";
 telefonMarkasi[3] = "Redmi";

 print(telefonMarkasi);
 print("*********************");

 for (var i = 0; i < telefonMarkasi.length; i++) {
  print(telefonMarkasi[i]);
 }
}

//SONUÇ
/*
[Samsung, İphone, Huawei, Redmi]
*********************
Samsung
İphone
Huawei
Redmi
*/
Dart Listeler Örnek Soru 1

Dart Listeler Örnek Soru 2

 • 10 elemanlı int tipinde sabit uzunlukta bir liste tanımlayın
 • İçerisine for döngüsü ile rastgele sayılar atayın
 • print() metodu ile ekrana çıktısını alın
void main(List<String> args) {
 List<int> rastgele = List.filled(10, 0);

 for (var i = 0; i < rastgele.length; i++) {
  rastgele[i] = Random().nextInt(10);
 }
 print(rastgele);
}

//SONUÇ
/*
[4, 8, 6, 9, 9, 5, 4, 4, 9, 9]
*/
Dart Listeler Örnek Soru 2

Dart Listeler Örnek Soru 3

 • Key tipi String, Value tipi dynamic olan bir map oluşturun.
 • Bisikletimizin tipi(şehir,dağ), kaç vitesli, ışığı var mı, bilgilerini girin.
 • Girdiğimiz değerlerin for in döngüsü ile çıktısını alınız.
void main(List<String> args) {
 //bu şekilde oluşturabiliriz
 Map<String, dynamic> bisiklet = {};
 bisiklet["tipi"] = "dağ";
 bisiklet["vitesSayisi"] = 21;
 bisiklet["isigiVarmi"] = true;

 //ikinci bir alternatif
 Map<String, dynamic> bisiklet2 = {
  "tipi": "şehir",
  "vitesSayisi": 21,
  "isigiVarmi": true
 };

 print("Bisikletimizin Özellikleri");
 for (var bisklt in bisiklet2.entries) {
  print(" ${bisklt.key} : ${bisklt.value} ");
 }
}
//SONUÇ
/*
Bisikletimizin Özellikleri
 tipi : şehir 
 vitesSayisi : 21 
 isigiVarmi : true 

*/
Dart Listeler Örnek Soru 3

Dart Listeler Örnek Soru 4

 • Dinamik uzunlukta bir liste tanımlayın
 • Listemiz içerisinde keyleri String, Value leri dynamic olan bir map tutsun.
 • Map içerisinde şehir ismi, ilçe sayısı ve plaka kodu tutsun. Bu şekilde 2 şehir tanımlayabilirsiniz.
 • Listemizi yazdıralım
void main(List<String> args) {
 List<Map<String, dynamic>> sehirler = [];

 //Birinci Yöntem, Şehrimizi oluşturuyoruz
 Map<String, dynamic> sehir1 = {
  "sehirAdi": "Kırklareli",
  "ilceSayisi": 7,
  "plakaKodu": 39
 };

 //İkinci Yöntem, Şehrimizi oluşturuyoruz
 Map<String, dynamic> sehir2 = {};
 sehir2["sehirAdi"] = "İstanbul";
 sehir2["ilceSayisi"] = 16;
 sehir2["plakaKodu"] = 34;

 //Şehirlerimizi ekledik
 sehirler.add(sehir1);
 sehirler.add(sehir2);
 //Farklı yöntem bir şehir daha ekleyelim
 sehirler.add({"sehirAdi": "Tekirdağ", "ilceSayisi": 14, "plakaKodu": 59});

 print(sehirler);
//Listemizin içerisindeki mapleri yazdırır. Daha düzgün bir çıktı almak için
//for döngüsü ile elemanlara ulaşabiliriz. Bir alttaki örneğimizi bu şekilde yapalım
}

/*SONUÇ
[ {sehirAdi: Kırklareli, ilceSayisi: 7, plakaKodu: 39}, 
 {sehirAdi: İstanbul, ilceSayisi: 16, plakaKodu: 34}, 
 {sehirAdi: Tekirdağ, ilceSayisi: 14, plakaKodu: 59} ]

*/
void main(List<String> args) {
 List<Map<String, dynamic>> sehirler = [];

 //Birinci Yöntem, Şehrimizi oluşturuyoruz
 Map<String, dynamic> sehir1 = {
  "sehirAdi": "Kırklareli",
  "ilceSayisi": 7,
  "plakaKodu": 39
 };

 //İkinci Yöntem, Şehrimizi oluşturuyoruz
 Map<String, dynamic> sehir2 = {};
 sehir2["sehirAdi"] = "İstanbul";
 sehir2["ilceSayisi"] = 16;
 sehir2["plakaKodu"] = 34;

 //Şehirlerimizi ekledik
 sehirler.add(sehir1);
 sehirler.add(sehir2);
 //Farklı yöntem bir şehir daha ekleyelim
 sehirler.add({"sehirAdi": "Tekirdağ", "ilceSayisi": 14, "plakaKodu": 59});

 //print(sehirler);

 for (int i = 0; i < sehirler.length; i++) {
  var sehir = sehirler[i];
  print(
"Şehrimizin Adı : ${sehir["sehirAdi"]}, ilçe sayısı ${sehir["ilceSayisi"]} ve palaka kodu ${sehir["plakaKodu"]}");
 }
}

/*SONUÇ
Şehrimizin Adı : Kırklareli, ilçe sayısı 7 ve palaka kodu 39
Şehrimizin Adı : İstanbul, ilçe sayısı 16 ve palaka kodu 34
Şehrimizin Adı : Tekirdağ, ilçe sayısı 14 ve palaka kodu 59

*/

Dart Listeler Örnek Soru 5

 • 2 tane 5 elemanlı sabit uzunluklu liste oluşturun
 • İki listenin de içine rastgele sayılar atayın.
 • Bu iki listeyi tek bir listede birleştirin
 • Oluşturduğumuz son listenin içindeki elemanların karesini tutan bir set oluşturun.
 • Seti yazdırın.
void main(List<String> args) {
 //5 elemanlı birinci listemizi oluşturalım
 List<int> liste1 = List.filled(5, 0);
 //içerisine listenin uzunluğu kadar rastgele sayılar atayalım
 for (var i = 0; i < liste1.length; i++) {
  liste1[i] = Random().nextInt(10);
 }
 //5elemanlı ikinci listemizi oluşturalım
 List<int> liste2 = List.filled(5, 0);
 //içerisine listenin uzunluğu kadar rastgele sayılar atayalım
 for (int i = 0; i < liste2.length; i++) {
  liste2[i] = Random().nextInt(10);
 }

 //oluşturduğumuz iki listeyi bir tümListe altında birleştirelim
 List<int> tumListe = [...liste1, ...liste2];

 //tümlistenin içerisindeki sayıların karesini tutacak setimiz
 Set<int> karesi = {};

 //for döngüsü ile yapabiliriz
 for (int i = 0; i < tumListe.length; i++) {
  karesi.add(tumListe[i] * tumListe[i]);
 }

 //for in döngüsü ile yapabiliriz
 for (var list in tumListe) {
  karesi.add(list * list);
 }
 print(tumListe);
 print(karesi);
 //NOT: karesi bir set olduğu için elemanları tekrar etmeyecektir.
}

//ÖRNEK SONUÇ
/*
[9, 8, 8, 9, 3, 7, 7, 4, 0, 8]
{81, 64, 9, 49, 16, 0}

*/

Dart Listeler Örnek Soru 6

 • Kullanıcıdan sayılar alın.
 • Bunu bir listede tutun.
 • Bu listedeki sayıların ortalamasını bulan bir fonksiyon yazın.
 • Ekrana çıktı olarak verin.

NOT: Visual Code Editör programında kullanıcan veri almak için launch.json dosyanızın aşağıdaki gibi olmalıdır.

Kullanıcıda Veri Alma json dosyası

Sorumuzun çözümü :

void main(List<String> args) {
 int girilenNot = 0;
 List<int> notlar = [];
 do {
  print("Lütfen not giriniz, çıkmak için -1");

  girilenNot = int.parse(stdin.readLineSync()!);
  if (girilenNot != -1) {
   notlar.add(girilenNot);
  }
 } while (girilenNot != -1);
 print("Girilen notlar ${notlar.length}");
 double? ortalama = notOrtalama(notlar);
 print(ortalama);
}

double? notOrtalama(List<int> liste) {
 int toplam = 0;
 for (int i = 0; i < liste.length; i++) {
  toplam += liste[i];
 }
 return toplam / liste.length;
}

Dart Listeler Örnek Soru 7

 • Bir kelime ve bir harf alan fonksiyon yazın
 • Girilen harfin girilen kelime içerisinde kaç adet olduğu bilgisini versin.
void main(List<String> args) {
 harfSayisiniBul("mehmet", "e");
}

void harfSayisiniBul(String kelime, String harf) {
 int sayac = 0;
 for (var i = 0; i < kelime.length; i++) {
  if (kelime[i] == harf) {
   sayac = sayac + 1;
  }
 }
 print("$kelime içerisinde $harf harfi $sayac kere geçmektedir");
}

/*SONUÇ
mehmet içerisinde e harfi 2 kere geçmektedir
*/
Dart Listeler Örnek Soru 7

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir