21- Dart Map Yapısı

Dart map yapısında, elemanlarımız “key” “value” değer ilişkisi altında tutulur.

Keylerimiz uniq yani eşsiz dir.

Set yapısında olduğu gibi burada da elemanlarımız sırasız şekilde tutuluyor.

Set yapısında olduğu gibi dinamik uzunluktadır.

Yazımızın içeriğini aşağıdan video olarak izleyebilirsiniz.

dart koleksiyon yapıları – map yapısı

Dart Map Oluşturma

Maplerde key ve value değerlerimiz olduğu için hem key hem de value için ayrı ayrı tipler oluşturduk. Sette sadece bir tip vardı burada iki tane kullanıyoruz. Birbirinden bu şekilde net olarak ayrılıyor.

 Map<String, int> ornekMap = {};
 Map<dynamic, dynamic> ornekMap2 = Map();
 var ornekMap3 = Map();

Dart Örnek Map Oluşturma Uygulama

 void main(List<String> args) {

 Map<String, int> notlarim = {
  "ingilizce": 78,
  "matematik": 85,
  "edebiyat": 77,
 };

 print(notlarim);
}

// SONUÇ {ingilizce: 78, matematik: 85, edebiyat: 77}
Örnek Map Oluşturma

Dart Map elemana ulaşma

 void main(List<String> args) {

 Map<String, int> notlarim = {
  "ingilizce": 78,
  "matematik": 85,
  "edebiyat": 77,
 };

 print(notlarim["ingilizce"]);
}

// SONUÇ 78
Map elemana ulaşma

Dart Map Eleman Ekleme

void main(List<String> args) {
 Map<String, int> notlarim = {
  "ingilizce": 78,
  "matematik": 85,
  "edebiyat": 77,
 };

 notlarim["tarih"] = 68;
//Bu şekilde de tek tek ekleyebiliriz
 print(notlarim);
}

// SONUÇ {ingilizce: 78, matematik: 85, edebiyat: 77, tarih: 68}
Map eleman ekleme

Dart Map elemanlarımızı for döngüsü ile gezme

void main(List<String> args) {
 Map<String, int> notlarim = {
  "ingilizce": 78,
  "matematik": 85,
  "edebiyat": 77,
 };

 for (var map in notlarim.entries) {
  print("elemanlarımızın key değeri : ${map.key} ve value değeri : ${map.value}");
 }
}


// SONUÇ 
//elemanlarımızın key değeri : ingilizce ve value değeri : 78
//elemanlarımızın key değeri : matematik ve value değeri : 85
//elemanlarımızın key değeri : edebiyat ve value değeri : 77
Map elemanlarımızı for döngüsü ile gezme

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir