Flutter AppBar Widget

Flutter AppBar Widget Nedir?

AppBar uygulamamızın genellikle üst tarafında bulunan ve içerisine araç çubuğu ve genel eylem düğmelerini yerleştirebileceğimiz bir sınıf diğer adıyla widget’tır. Burada genelde menülerimizi, ayar butonlarımızı, profil bilgileri gibi araçlar oluşturabiliriz.

AppBarın yerleşim şekli;

AppBar Widget Yerleşim Şekli

AppBar Özellikleri

leading

AppBar’ın en üst sol köşesinde yer alır. Örneğin bu alana açılır bir menü koyabiliriz.

title

AppBar’ın başlık kısmıdır.

actions

içerisine bir liste alır. Farklı araçlar ilave edebiliriz, ayar düğmesi, profil girişi, mail vb… gibi. Aşağıda örnek yaptık.

Flutter AppBar Kullanımı

Flutter AppBar Örnek 1

Aşağıdaki örnekte sadece AppBar’ın title özelliğini kullandık. Apparımıza bir başlık ekledi.

AppBar Widget 1
import 'package:flutter/material.dart';

void main(){
 runApp(
  MaterialApp(
   home: Scaffold(
    appBar:
    AppBar(title: const Text("Flutter Basit AppBar"),
    ),
   ),
  )
 ); 
}

Flutter AppBar Örnek-2

AppBar Widget 3
import 'package:flutter/material.dart';
void main(){
 runApp(
  MaterialApp(
   home: Scaffold(
     appBar: AppBar(
      title: const Text("AppBar Örnek"),
      centerTitle: true,//yazı ortalandı
      toolbarHeight: 75, //appbar yüksekliği
      toolbarOpacity: 1, //appbar şeffaflığı
      shape: const RoundedRectangleBorder( //ovalleştirdi
       borderRadius: BorderRadius.only(
         bottomRight: Radius.circular(40),
         bottomLeft: Radius.circular(40)),
      ),
      elevation: 10, //gölge effekti
      backgroundColor: Colors.purple[200], //arkaplan rengi
     ),
   ),
   debugShowCheckedModeBanner: false, //banner kaldırıldı
  )
 );
}

Flutter AppBar Örnek 3

AppBar Widget 4
import 'package:flutter/material.dart' ;

void main(){
 runApp(
  MaterialApp(
   home: Scaffold(
     appBar: AppBar(
      actions: [ //içerisine liste alır, iconlar ekledik
       IconButton(onPressed: (){}, icon: const Icon(Icons.mail)),
       IconButton(onPressed: (){}, icon: const Icon(Icons.person))
           ],
      leading: IconButton(onPressed:(){}, icon: const Icon(Icons.menu) ,),
      title: const Text("AppBar Örnek"),
      centerTitle: true,//yazı ortalandı
      toolbarHeight: 75, //appbar yüksekliği
      toolbarOpacity: 1, //appbar şeffaflığı
      elevation: 10, //gölge effekti
      backgroundColor: Colors.blue[300], //arkaplan rengi
     ),
   ),
   debugShowCheckedModeBanner: false,//bannerı siler
  )
 );
}

Flutter AppBar Constructors – Kurucuları

Aşağıda verilen metodları ezberlemek anlamsız tabiki. Burada bulunsun ihtiyaç halinde inceleyebilirsiniz.

AppBar({
  super.key,
  this.leading,
  this.automaticallyImplyLeading = true,
  this.title,
  this.actions,
  this.flexibleSpace,
  this.bottom,
  this.elevation,
  this.scrolledUnderElevation,
  this.notificationPredicate = defaultScrollNotificationPredicate,
  this.shadowColor,
  this.surfaceTintColor,
  this.shape,
  this.backgroundColor,
  this.foregroundColor,
  this.brightness,
  this.iconTheme,
  this.actionsIconTheme,
  this.textTheme,
  this.primary = true,
  this.centerTitle,
  this.excludeHeaderSemantics = false,
  this.titleSpacing,
  this.toolbarOpacity = 1.0,
  this.bottomOpacity = 1.0,
  this.toolbarHeight,
  this.leadingWidth,
  this.backwardsCompatibility,
  this.toolbarTextStyle,
  this.titleTextStyle,
  this.systemOverlayStyle,
 })

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir