Flutter Widget – Class

Flutterda Widget kullanıcı arayüzü oluşturmak için kullanılır ve genellikle bir arayüzdeki bir nesnenin görünümünü veya davranışını tanımlar. Flutter’da widgetler, arayüzü oluştururken kullanılan temel yapı elemanlarıdır ve genellikle birbirleriyle bir araya getirilerek daha kompleks arayüzler oluşturulur.

Flutter Widget Class