Dart Class(sınıf) – Object (nesne) Programlama Örnekleri

Dart Class (Sınıf) Örneği 1

void main(List<String> args) {
 var bmw = Araba(); //araba sınıfından bir nesne ürettik
 bmw.renk = "mavi"; // rengine mavi atadık
 bmw.calistir(); //tanımladığımız metodu çağırdık
 bmw.durdur(); //tanımladığımız metodu çağırdık
}

class Araba {
 String? renk;
 int? hiz;
 bool? calisiyormu;

 void calistir() {
  hiz = 120;
  calisiyormu = true;
  print(
    "arabanın rengi $renk arabanın hızı $hiz ve çalışıyor mu $calisiyormu");
 }

 void durdur() {
  hiz = 0;
  calisiyormu = false;
  print(
    "arabanın rengi $renk arabanın hızı $hiz ve çalışıyor mu $calisiyormu");
 }
}

//SONUÇ 
arabanın rengi mavi arabanın hızı 120 ve çalışıyor mu true
arabanın rengi mavi arabanın hızı 0 ve çalışıyor mu false

Örneğimizi Geliştirelim

void main(List<String> args) {
 var bmw = Araba(); //araba sınıfından bir nesne ürettik
 bmw.renk = "mavi"; // rengine mavi atadık
 bmw.calistir(); //tanımladığımız metodu çağırdık
 bmw.bilgiAl();
 bmw.hizlan(20);
 bmw.bilgiAl();
 bmw.hizlan(40);
 bmw.bilgiAl();
 bmw.yavasla(10);
 bmw.bilgiAl();
}

class Araba {
 String renk = "";
 int hiz = 0;
 bool calisiyormu = true;

 void calistir() {
  hiz = 0;
  calisiyormu = true;
 }

 void durdur() {
  hiz = 0;
  calisiyormu = false;
 }

 void hizlan(int kackm) {
  hiz = hiz + kackm;
 }

 void yavasla(int kackm) {
  hiz = hiz - kackm;
 }

 void bilgiAl() {
  print(
    "arabanın rengi $renk arabanın hızı $hiz ve çalışıyor mu $calisiyormu");
 }
}

//SONUÇ 
arabanın rengi mavi arabanın hızı 0 ve çalışıyor mu true
arabanın rengi mavi arabanın hızı 20 ve çalışıyor mu true
arabanın rengi mavi arabanın hızı 60 ve çalışıyor mu true
arabanın rengi mavi arabanın hızı 50 ve çalışıyor mu true

Dart Class (Sınıf) Örneği 2

class Otobus {
 int yolcuSayisi = 0;
 String nereden = "";
 String nereye = "";

 void yolcuAl(int kacKisi) {
  yolcuSayisi = yolcuSayisi + kacKisi;
 }

 void yolcuIndir(int kacKisi) {
  yolcuSayisi = yolcuSayisi - kacKisi;
 }

 void bilgiAl() {
  print(
    "Yolcu Sayımız : $yolcuSayisi ve $nereden'den $nereye'a hareket etmektedir.");
 }
}

//SONUÇ
Yolcu Sayımız : 10 ve Eskişehir'den İstanbul'a hareket etmektedir.

Örneğimizi Geliştirelim

void main(List<String> args) {
 var pamukkale = Otobus();
 pamukkale.yolcuSayisi = 10;
 pamukkale.maxYolcuSayisi = 48;
 pamukkale.nereden = "Eskişehir";
 pamukkale.nereye = "İstanbul";

 pamukkale.yolcuAl(20);
 pamukkale.bilgiAl();
 pamukkale.yolcuIndir(100);
 pamukkale.bilgiAl();
}

class Otobus {
 int yolcuSayisi = 0;
 int maxYolcuSayisi = 0;
 String nereden = "";
 String nereye = "";

 void yolcuAl(int kacKisi) {
  if (maxYolcuSayisi < (yolcuSayisi + kacKisi)) {
   print("Max Yolcu Sayısını Geçemezsiniz");
  } else {
   yolcuSayisi = yolcuSayisi + kacKisi;
  }
 }

 void yolcuIndir(int kacKisi) {
  if ((yolcuSayisi - kacKisi) < 0) {
   print("Olmayan yolcuyu indiremezsiniz");
  } else {
   yolcuSayisi = yolcuSayisi - kacKisi;
  }
 }

 void bilgiAl() {
  print(
    "Yolcu Sayımız : $yolcuSayisi ve $nereden'den $nereye'a hareket etmektedir.");
 }
}


//SONUÇ
Yolcu Sayımız : 30 ve Eskişehir'den İstanbul'a hareket etmektedir.
Olmayan yolcuyu indiremezsiniz
Yolcu Sayımız : 30 ve Eskişehir'den İstanbul'a hareket etmektedir.

Yukarıdaki örnekte başlangıç değerlerini atadık, Null Safety özelliğinden dolayı boş bırakamadık. Programımız hata verdi. Peki söz versek. Sonra dolduracağız diye. Aşağıda ki örneği bu şekilde değiştirdim.

void main(List<String> args) {
 var pamukkale = Otobus();
 pamukkale.yolcuSayisi = 10;
 pamukkale.maxYolcuSayisi = 48;
 pamukkale.nereden = "Eskişehir";
 pamukkale.nereye = "İstanbul";

 pamukkale.yolcuAl(20);
 pamukkale.bilgiAl();
 pamukkale.yolcuIndir(100);
 pamukkale.bilgiAl();
}

class Otobus {
 int? yolcuSayisi;
 int? maxYolcuSayisi;
 String? nereden;
 String? nereye;

 void yolcuAl(int kacKisi) {
  if (maxYolcuSayisi! < (yolcuSayisi! + kacKisi)) {
   print("Max Yolcu Sayısını Geçemezsiniz");
  } else {
   yolcuSayisi = yolcuSayisi! + kacKisi;
  }
 }

 void yolcuIndir(int kacKisi) {
  if ((yolcuSayisi! - kacKisi) < 0) {
   print("Olmayan yolcuyu indiremezsiniz");
  } else {
   yolcuSayisi = yolcuSayisi! - kacKisi;
  }
 }

 void bilgiAl() {
  print(
    "Yolcu Sayımız : $yolcuSayisi ve $nereden'den $nereye'a hareket etmektedir.");
 }
}


//SONUÇ
Yolcu Sayımız : 30 ve Eskişehir'den İstanbul'a hareket etmektedir.
Olmayan yolcuyu indiremezsiniz
Yolcu Sayımız : 30 ve Eskişehir'den İstanbul'a hareket etmektedir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir