17- Dart Fonksiyonlar Örnek Sorular Uygulamalar

Yazımızın içeriğini aşağıdan video olarak izleyebilirsiniz.

Dart Fonksiyonlar Örnek Soru 1

 • Geri dönüş tipi int olan bir fonksiyon yazın
 • Girdiğimiz sayıların toplamını geri döndürsün
 • Örnek = 5 girersek (5+4+3+2+1=15) şeklinde
void main(List<String> args) {
 print(toplamiBul(5));
}

int toplamiBul(int girilenSayi) {
 int toplam = 0;
 for (var i = 0; i <= girilenSayi; i++) {
  toplam = toplam + i;
 }
 return toplam;
}

/* SONUÇ
15
*/
Fonksiyonlar Örnek Soru 1

Dart Fonksiyonlar Örnek Soru 2

 • Geri dönüş değeri int tipinde bir fonksiyon yazınız
 • Fonksiyonumuz int tipinde bir sayı alsın
 • Aldığı sayıya kadar olan çift sayıların toplamını geriye döndürsün
void main(List<String> args) {
 //aşağıda yazdığımız fonksiyonu main metodu içerisinde çağırdık
 print(ciftsayilar(10));
}

int ciftsayilar(int sayi) {
 int toplam = 0;

//for döngüsü ile fonksiyonumuza girilecek sayıyı gezdik
//mod 2 si ile sıfır olan değerleri toplama atıp geriye döndürdük
 for (int i = 0; i < sayi; i++) {
  if (i % 2 == 0) {
   toplam = toplam + i;
  }
 }
//en son toplam değerini geri döndürdük
 return toplam;
}

//SONUÇ
/*
20
*/
Fonksiyonlar Örnek Soru 2

Dart Fonksiyonlar Örnek Soru 3

 • Girilen sayının faktoriyelini hesaplayan bir fonksiyon yazınız
void main(List<String> args) {
 print(faktoriyelHesapla(3));
}

int faktoriyelHesapla(int girilenSayi) {
 int toplam = 1;
 for (int i = 1; i <= girilenSayi; i++) {
  
  toplam = toplam * i;
 }

 return toplam;
}

/*SONUÇ
6
*/
Fonksiyonlar Örnek Soru 3

Dart Fonksiyonlar Örnek Soru 4

 • Dikdörtgen alanı hesaplayan bir fonksiyon yazın.
 • Kullanıcı değer girmezse (opsiyonel) kısa kenar varsayılan olarak 5 olsun.
void main(List<String> args) {
 //fonksiyonlarımızı main içerisine çağırdık
 //en vermedik (opsiyoneldi)
 print(digdortgenAlanHesapla(6));
 //en ve boy değerlerini biz verdik
 print(digdortgenAlanHesapla(6, 3));
}
//fonksiyonumuz, en değeri opsiyonel, varsayılan 5
int digdortgenAlanHesapla(int boy, [int en = 5]) {
 int alan = en * boy;
 return alan;
}

/*
SONUÇ
30
18
*/
Fonksiyonlar Örnek Soru 4

Dart Fonksiyonlar Örnek Soru 5

 • Üçgenin ikizkenar mı, eşkenar mı, çeşitkenar mı olduğunu söyleyen bir fonksiyon yazın.
 • Verilecek olan parametreler isimlendirilmiş olsun. Varsayılan 1 değerinde olsun.
 • Geri dönüş tipi olmasın
void main(List<String> args) {
 ucgenTipiBul(aKenar: 5, bKenar: 5, cKenar: 4);
 ucgenTipiBul(aKenar: 3, bKenar: 4, cKenar: 5);
 ucgenTipiBul(aKenar: 5, bKenar: 5, cKenar: 5);
}

void ucgenTipiBul({int aKenar = 1, int bKenar = 1, int cKenar = 1}) {
 if (aKenar == bKenar && aKenar == cKenar) {
  print("Üçgen eşkenar");
 } else if (aKenar == bKenar || aKenar == cKenar || bKenar == cKenar) {
  print("Üçgen ikizkenar");
 } else {
  print("Üçgen çeşitkenar");
 }
}

/*SONUÇ
Üçgen ikizkenar
Üçgen çeşitkenar
Üçgen eşkenar

*/
Fonksiyonlar Örnek Soru 5

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir