html rgb rgba renk kullanımı

13 – Html RGB – RGBA Renk Kullanımı

rgb renk html içerisinde rgb( kırmızı, yeşil , mavi ) formülü kullanılarak elde edilen renklerdir. Örnek kullanımı style=”background-color:rgb(255, 0, 0);” şeklindedir. Bu bize kırmızıyı verecektir.

rgba renk html içerisinde rgba( kırmızı, yeşil , mavi, alfa ) formülü kullanılarak elde edilen renklerdir. Örnek kullanımı style=”background-color:rgb(255, 0, 0, 0.1);” şeklindedir. Alfa değeri saydamlık katar. 0 ile 1 arasında değer alır. 0.0 tamamen şeffaf iken 1.0 hiç şeffaflık yok olarak kullanılır.

RGB Renk Nedir? Nasıl Kullanılır?

Her parametre (kırmızı, yeşil ve mavi), rengin yoğunluğunu 0 ile 255 arasında bir değerle tanımlar.

Bu, 256 x 256 x 256 = 16777216 olası renk olduğu anlamına gelir!

Örneğin, rgb(255, 0, 0) kırmızı olarak görüntülenir çünkü kırmızı en yüksek değerine (255) ve diğer ikisi (yeşil ve mavi) 0’a ayarlanmıştır.

Eğer rgb(0, 255, 0) dersek yeşil renk en yüksek değerinde gözükecektir. Sayıları değiştirdikçe tonları elde edilecektir.

Başka bir örnek, rgb(0, 255, 0) yeşil olarak gösterilir, çünkü yeşil en yüksek değerine (255) ve diğer ikisi (kırmızı ve mavi) 0’a ayarlıdır.

Siyah ise rgb(0, 0, 0) şeklinde ayarlanır.

Beyaz ise rgb(255, 255, 255) şeklinde ayarlanarak elde edilir.

Örnek

rgb renk kullanımı

RGB Gri Tonları

Grinin tonları genellikle üç parametrenin tümü için eşit değerler kullanılarak tanımlanır:

Örnek

RGB Gri Tonları

RGBA Renk Nedir? Nasıl Kullanılır?

RGBA renk değerleri, bir rengin opaklığını (saydamlığını) belirten, RGB renk değerlerine ilave edilen Alfa özelliğini alması sayesinde oluşturulur. rgba( kırmızı, yeşil , mavi, alfa ) şeklinde belirtilir.

alpha parametresi 0.0 (tamamen şeffaf) ile 1.0 (hiç şeffaf değil) arasında bir sayıdır.

Örnek

rgba renk kullanımı

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir