html metin biçimlendirme

09 – Html Metin Biçimlendirme

Html metin biçimlendirme (text format) elemanları yazımıza görsel biçimler ve önem derecesi kazandırır. Yazımızın koyu olması, vurgulanması, italik olması gibi.

Yazı Biçimlendirme Elemanları Neler?

 • Html <b> etiketi: Metnimizi koyu yaparak vurgulanmasını sağlar.
 • Html <strong> etiketi: Önemli bir metin anlamı taşır. Metni koyu yapar.
 • Html <i> etiketi: Metni italik olarak biçimlendirir.
 • Html <em> etiketi: Metnimizi italik olarak vurgular.
 • Html <mark> etiketi: Metnimizi işaretler. Yazının arkaplan rengini değiştirerek vurgular.
 • Html <small> etiketi: Normal boyutundan daha küçük bir metin.
 • Html <del> etiketi: Metnin üzerini çizer. İçerikten silinmiş bir metin olduğunu gösterir.
 • Html <ins> etiketi: Metnin eklendiğini, ilave edildiğini ifade eder.
 • Html <sub> etiketi: Alt simge olarak metni biçimlendirir. Matematikte sık kullanılır.
 • Html <sup> etiketi: Üst simge olarak metni biçimlendirir. Yine matematikte üs göstermede sık kullanılır.

Html Koyuluk Etiketi – Bold <b> …. </b>

Html <b> etiketi bize metnimizin daha koyu olmasını sağlar. Açılış ve kapanış etiketleri vardır. <b> ….. </b>

Örnek


<p>Ben bir paragrafım <b>burada b kullandım </b> ve yazım kalın oldu</p>

Html <strong> ….. </strong> Etiketi

Html <strong> etiketi metnimizi vurgular ve metin koyuluğunu arttırır. <b> ile bir fark yok gibi gözükse de arama motorları bunların farkını anlayacaktır.

Örnek


<p>Ben bir paragrafım <strong>burada strong kullandım </strong> önemli metin olarak belirttim</p>

Html İtalik Yazma Etiketi <i> ….. </i>

Html <i> etiketi metnimizin italik olmasını sağlayacaktır.

Örnek


<p>Ben bir paragrafım <i>burada i kullandım </i> yazım italik oldu</p><br>

Html İtalik Vurgu Etiketi <em> ….. </em>

Html <em> etiketi metnimizi italik olarak biçimlendirir, bu şekilde vurgu yapar.

Örnek


<p>Ben bir paragrafım <em>burada em kullandım </em> yazıma vurgu yaptım ve bu da italik oldu</p><br>

Html İşaretleme Etiketi <mark> ….. </mark>

Html <mark> etiketi metnimizi vurgular, arka plan rengini değiştirerek daha belirgin olmasını sağlar. Bu yazıda olduğu gibi

Örnek


<p>Ben bir paragrafım <mark>burada mark kullandım </mark> yazıma vurgu yaptım ve metnim işaretlendi</p><br>

Html Küçültme Etiketi <small> ….. </small>

Html <small> etiketi bir cümle içerisinde bir metnin diğer metinlere oranla daha küçük olmasını sağlar.

Örnek


<p>Ben bir paragrafım <small>burada small kullandım </small> metnimi ufak yazdım</p><br>

Html Silinmiş Yazı Etiketi <del> ….. </del>

Html <del> etiketi yazının üstünü çizer ve bu yazının artık silindiğini bildirir.

Örnek


<p>Ben bir paragrafım <del>burada del kullandım </del> silinmiş bir yazı</p><br>

Html Eklenen İçerik Etiketi <ins> ….. </ins>

Html <ins> etiketi yazının yeni eklendiğini, ilave edildiğini belirtir.

Örnek


<p>Ben bir paragrafım <ins>burada ins kullandım </ins> yeni eklenmiş bir metin olduğunu belirttim</p><br>

Html Alt Simge Etiketi <sub> ….. </sub>

Html <sub> etiketleri içerisine yazılan metni veya sayıyı bir önceki metnin alt kısmına ekler.

Örnek


<p>Ben bir paragrafım 2<sub>3</sub> burada sub kullandım, metnimin alt kısmına eklendi</p><br>

Html Üst Simge Etiketi <sup> ….. </sup>

Html <sup> etiketi metnimizin veya sayımızın üssel bir ifade şeklinde yazılmasını sağlar.

Matematik işlemlerinde üssel ifadeyi belirtmek için sıkça kullanılır.

Örnek


<p>Ben bir paragrafım 2<sup>4</sup> burada sup kullandım, sayıma üs ekledim.</p><br>

Html Metin Biçimlendirme Etiketleri Örnekler

Ben bir paragrafım burada < b > kullandım ve yazım kalın oldu

Ben bir paragrafım burada < strong > kullandım önemli metin olarak belirttim

Ben bir paragrafım burada < i > kullandım yazım italik oldu

Ben bir paragrafım burada < em > kullandım yazıma vurgu yaptım ve bu da italik oldu

Ben bir paragrafım burada < mark > kullandım yazıma vurgu yaptım ve metnim işaretlendi

Ben bir paragrafım burada < small > kullandım metnimi ufak yazdım

Ben bir paragrafım burada < del > kullandım silinmiş bir yazı

Ben bir paragrafım burada < ins > kullandım yeni eklenmiş bir metin olduğunu belirttim

Ben bir paragrafım 23 burada < sub > kullandım, metnimin alt kısmına eklendi

Ben bir paragrafım 24 burada < sup > kullandım, sayıma üs ekledim.

Örnek


<p>Ben bir paragrafım <b>burada b kullandım </b> ve yazım kalın oldu</p> <br>

<p>Ben bir paragrafım <strong>burada strong kullandım </strong> önemli metin olarak belirttim</p><br>

<p>Ben bir paragrafım <i>burada i kullandım </i> yazım italik oldu</p><br>

<p>Ben bir paragrafım <em>burada em kullandım </em> yazıma vurgu yaptım ve bu da italik oldu</p><br>

<p>Ben bir paragrafım <mark>burada mark kullandım </mark> yazıma vurgu yaptım ve metnim işaretlendi</p><br>

<p>Ben bir paragrafım <small>burada small kullandım </small> metnimi ufak yazdım</p><br>

<p>Ben bir paragrafım <del>burada del kullandım </del> silinmiş bir yazı</p><br>

<p>Ben bir paragrafım <ins>burada ins kullandım </ins> yeni eklenmiş bir metin olduğunu belirttim</p><br>

<p>Ben bir paragrafım 2<sub>3</sub> burada sub kullandım, metnimin alt kısmına eklendi</p><br>

<p>Ben bir paragrafım 2<sup>4</sup> burada sup kullandım, sayıma üs ekledim.</p><br>

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir