Flutter Container Widget – Class

Flutter Container Widget Nedir?

Flutter Container Yapısı

Container Widget’ı İçerisine konulan widgetların sayfa üzerinde konumunu, boyutunu ve yine görsel olarak duruşunu özelleştirebilen bir widget’tır, sınıftır. Genel olarak kutu gibi adlandırabiliriz ancak özelleştirebildiğimiz bir çok durumu vardır, kenarlarını yumuşatarak oval bir şekil almasını yada bir digdörtgen şeklinde olmasını sağlayabiliriz. Kapsayıcı bir widget’tır.

Flutter Container Widget Özellikleri

child, color, height, width, margin, padding, alignment, decoration, transform sıklıkla kullanılan özellikleri arasındadır.

 • child: içerisine bir widget koyabiliriz.
 • color: container rengi belirlenir.
 • height: container yüksekliği ayarlanır.
 • width: container genişliği ayarlanır.
 • margin: container dış boşluğu, diğer öğeler ile arasındaki boşluk ayarlanır
 • padding: container iç boşluğu, içerideki öğeler ile kenarları arasındaki boşluk ayarlanır.
 • alignment: container içerisindeki widget’ın konumu ayarlanır.
 • decoration: containerı dekore eder. Kenarlık gibi ayarlar yapılabilir.
 • transform: container ı döndürmemize yarar.

Flutter Container Widget Kullanım Örnekleri

Flutter Container child: Özelliği

Container Widget child sayesinde içerisine başka öğeler alabilir. Biz bir Text() widget’ı ekleyerek konuya açıklık getirelim.

Aşağıdaki örnekte herhangi bir boyut belirtmediğimiz için içerisine koyduğumuz nesne kadar yer kapladı. Eğer içerisine hiçbirşey koymasaydık, boyutunu da belirtmediğimiz için body kısmını komple kaplayacaktı.

Flutter Container Widget Yapısı
import 'package:flutter/material.dart';

void main()=>runApp(MaterialApp(
  home: Scaffold(
  appBar: AppBar(
   title: const Text("FLUTTER CONTAINER YAPISI"),
   ),
   body: Container(
    child: const Text("Container Widget Örneği",
     style: TextStyle(fontSize: 28),
    ),
   ),
  ),
  ),
 );
 

Flutter Container color: renk ayarları

Container rengidir. Aşağıdaki örnekte bir boyutlandırma yapmadık ve içerisine bir child parametresi ile bir widget eklemedik. Bu yüzden body alanını komple kapladı.

flutter container renk ayarı
import 'package:flutter/material.dart';

void main()=>runApp(MaterialApp(
  home: Scaffold(
  appBar: AppBar(
   title: const Text("FLUTTER CONTAINER YAPISI"),
   ),
   body: Container(
    color: Colors.purple,
   ),
  ),
  ),
 );

Flutter Container height width yükseklik genişlik ayarları

Container için boyutlandırma ayarlarını yaparız. height: yükseklik, width: genişlik

  height: double.infinity, //yüksekliğini sonsuz, body yüksekliği kadar yapar
  width: double.infinity, //genişliğini sonsuz, body yüksekliği kadar yapar

height: ve width: için bir değer girebiliriz. Örneğin height:200 gibi. Aşağıda diğer kullanımlarımızda mevcut.

flutter container height width ayarı
import 'package:flutter/material.dart';
void main()=>runApp(MaterialApp(
  home: Scaffold(
  appBar: AppBar(
   title: const Text("FLUTTER CONTAINER YAPISI"),
   ),
   body: Container(
    color: Colors.purple,
    height: double.infinity, //yüksekliğini sonsuz, body yüksekliği kadar yapar
    width: double.infinity, //genişliğini sonsuz, body yüksekliği kadar yapar
    child: const Text("Container height , width ayarı",
    style: TextStyle(fontSize: 28),),

   ),
  ),
  ),
 );

Flutter Container margin Ayarı

margin: Containerın dışındaki en yakın öğe ile arasındaki boşluk değeri. padding: içerisindeki en yakın öğe ile arasındaki boşluk ayarı

  //margin: const EdgeInsets.all(30.0),
  //heryerden boşluk verir

  margin: const EdgeInsets.only(left: 20, bottom: 30, right: 10, top: 35),
  //EdgeInsets.only ile istediğimiz gibi ayarlarız
flutter container margin ayarı
import 'package:flutter/material.dart';
void main()=>runApp(MaterialApp(
  home: Scaffold(
  appBar: AppBar(
   title: const Text("FLUTTER CONTAINER YAPISI"),
   ),
   body: Container(
    color: Colors.purple, //rengi
    height: 200, //yükseklik ayarı
    width: double.infinity, //genişlik ayarı tamamen kaplar
    //margin: const EdgeInsets.all(30.0),
    // Dışındaki en yakın öğe ile arasına heryerden boşluk verir
    margin: const EdgeInsets.only(left: 20, bottom: 30,right: 10,top: 35),
    //EdgeInsets.only ile istediğimiz gibi ayarlarız
    child: const Text("Container Özellikler",
    style: TextStyle(fontSize: 28),),

   ),
  ),
  ),
 );

Flutter Container padding Ayarı

padding: içerisindeki en yakın öğe ile arasındaki boşluk ayarı

Aşağıdaki örnekte mor container içerisine sarı bir container daha koyduk. Daha önce child özelliğine Text() widget’ı ekliyorduk. Şimdi ise bir container koymuş olduk. En dıştaki container’a padding ayarı yaptık ve içerideki container ile arasında boşluk oluştu. Yazıyı ise sarı container içerisindeki child özelliği ile kullandık.

// padding: const EdgeInsets.all(40.0), 
// her kenardan içerisindeki öğe ile arasına heryerden eşit boşluk koyduk

// padding: const EdgeInsets.only(top: 20, right: 30, bottom: 40, left: 35),
// EdgeInsets.only ile istediğimiz gibi ayarlarız
iç içe container padding ayarı

import 'package:flutter/material.dart';
void main()=>runApp(MaterialApp(
  home: Scaffold(
  appBar: AppBar(
   title: const Text("FLUTTER CONTAINER YAPISI"),
   ),
   body: Container(
    color: Colors.purple, //rengi
    height: 200, //yükseklik ayarı
    width: double.infinity, //genişlik ayarı tamamen kaplar
    //margin: const EdgeInsets.all(30.0),
    // Dışındaki en yakın öğe ile arasına heryerden boşluk verir
    margin: const EdgeInsets.only(left: 20, bottom: 30,right: 10,top: 35),
    //EdgeInsets.only ile istediğimiz gibi ayarlarız
     
     padding: const EdgeInsets.all(40.0), 
     //her kenardan içerisindeki öğe ile arasına heryerden eşit boşluk koyduk

     //padding: const EdgeInsets.only(top: 20, right: 30, bottom: 40, left: 35),
    //EdgeInsets.only ile istediğimiz gibi ayarlarız

    child: Container(
     color: Colors.yellow,
     child: const Text("iç içe container, padding ayarı",
      style: TextStyle(fontSize: 20),),
    )

   ),
  ),
  ),
 );


Flutter Container aligment Ayarı

aligment container içerisine koyduğumuz bir öğenin konumunu belirler.

Aşağıda gözüktüğü gibi birçok konumlandırması mevcuttur.

flutter container aligment
import 'package:flutter/material.dart';
void main()=>runApp(MaterialApp(
  home: Scaffold(
  appBar: AppBar(
   title: const Text("FLUTTER CONTAINER YAPISI"),
   ),
   body: Container(
    color: Colors.purple, //rengi
    height: 200, //yükseklik ayarı
    width: double.infinity, //genişlik ayarı tamamen kaplar
    //margin: const EdgeInsets.all(30.0),
    // Dışındaki en yakın öğe ile arasına heryerden boşluk verir
    margin: const EdgeInsets.only(left: 20, bottom: 30,right: 10,top: 35),
    //EdgeInsets.only ile istediğimiz gibi ayarlarız
    padding: const EdgeInsets.only(top: 20, right: 30, bottom: 40, left: 35),
    child: Container(
     color: Colors.yellow,
     alignment: Alignment.center,
     //içerideki öğenin konumunu belirler
     child: const Text("iç içe container, padding ayarı",
      style: TextStyle(fontSize: 20),
     ),
    ),
   ),
  ),
  ),
 );

Flutter Container decoration Ayarı

container için dekor ayarları barındırır. Kenarlarını yuvarlamak gibi. Örneklere bakalım.

Flutter container decoration özelliği
import 'package:flutter/material.dart';
void main()=>runApp(MaterialApp(
  home: Scaffold(
  appBar: AppBar(
   title: const Text("FLUTTER CONTAINER YAPISI"),
   ),
   body: Container(
    width: double.infinity,
    height:200,
    margin: const EdgeInsets.all(20),
    alignment: Alignment.center,
    decoration: BoxDecoration(
     border: Border.all(color: Colors.black, width: 4),
     borderRadius: BorderRadius.circular(20),
     color: Colors.green,
     boxShadow:
     const [BoxShadow(
       color: Colors.purple,
       spreadRadius: 10,
       blurRadius: 10)
     ],
    ),
    child: const Text("Container decoration özelliği",
     textScaleFactor: 2,
     style: TextStyle(color: Colors.white),
    ),
   ),
  ),
  ),
);

Bir başka örnek;

import 'package:flutter/material.dart';
void main()=>runApp(MaterialApp(
  home: Scaffold(
  appBar: AppBar(
   title: const Text("FLUTTER CONTAINER YAPISI"),
   ),
   body: Container(
    width: double.infinity,
    height:200,
    margin: const EdgeInsets.all(20),
    alignment: Alignment.center,
    decoration: const BoxDecoration(
     shape:BoxShape.circle ,
     color: Colors.purple,
    ),
    child: const Text("Container decoration özelliği",
     textScaleFactor: 1,
     style: TextStyle(color: Colors.white),
    ),
   ),
  ),
  ),
);

Flutter Container transform Ayarı

transform özelliği container’ı belirli bir eksende döndürmenizi sağlar.

Flutter Container transform
import 'package:flutter/material.dart';
void main()=>runApp(MaterialApp(
  home: Scaffold(
  appBar: AppBar(
   title: const Text("FLUTTER CONTAINER YAPISI"),
   ),
   body: Container(
   height: 200,
   width: double.infinity,
   color: Colors.purple,
   alignment: Alignment.center,
   margin: const EdgeInsets.all(40.0),
   padding: const EdgeInsets.all(40.0),
   transform: Matrix4.rotationZ(0.1),
   child: const Text("Flutter Öğreniyorum",
     style: TextStyle(fontSize: 24, color: Colors.white)),
  ),
  ),
 )
);


Flutter Container Widget Constructors – Kurucuları

 Container({
  super.key,
  this.alignment,
  this.padding,
  this.color,
  this.decoration,
  this.foregroundDecoration,
  double? width,
  double? height,
  BoxConstraints? constraints,
  this.margin,
  this.transform,
  this.transformAlignment,
  this.child,
  this.clipBehavior = Clip.none,
 })

2 thoughts on “Flutter Container Widget – Class”

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir