Flutter Scaffold Widget – Class

Flutter Scaffold Sınıfı

Flutter Scaffold Widget Nedir?

Material Design tasarımı içerisinde bulunan Scaffold: yapı iskelesi anlamına gelmektedir. Programımızın ana iskeletini oluşturur diyebiliriz.

Scaffold içerisinde birçok isimlendirilmiş parametre barındıran bir sınıftır.

Scaffold ekranın tamamını kaplayacaktır ve içerisine gerekli tasarımı oluşturmamızı sağlayacaktır.

Uygulamamızda kullanabileceğimiz appBar, floatingActionButton, drawer, bottomNavigationBar ve yine sayfamızın gövdesini oluşturduğumuz body kısımları Scaffold’un içerisinde yer alıyor. Aşağıda bunlar ile ilgili bir kaç örnek yapalım.

Flutter Scaffold Widget Özellikleri

Burada kısa kısa belirtiyorum. Ancak aşağıda detaylı örnekler mevcut.

Bu arada bunları genel olarak bilmek yeterlidir. Ezberlemek anlamsız, ihtiyaç olduğunda bakılacak bilgiler.

Bazı widgetlar için detaylı kullanımlar söz konusu ve bir çok özelliği vardır. Farklı kullanımları söz konusu. Yazı olarak tamamladığım widgetlar için link bırakıyorum. Ayrıca Flutter Programlama menüsü altından widgetlara ulaşabilirsiniz.

Flutter Scaffold appBar

Bir araç çubuğu ekler, genelde üst tarafta bulunur ve içerisinde menü, uygulama başlığı gibi şeyler bulunur. Aşağıda örnek yaptık

Flutter Scaffold body

Tasarımımızın gövdesini oluşturur.

Flutter Scaffold floatingActionButton

Genel olarak alt tarafta bulunan interaktif bir buton..

Flutter Scaffold floatingActionButtonLocation

FloatAction Butonumuzun konumunu belirler

Flutter Scaffold floatingActionButtonAnimator

FloatAction Butona Animasyon ekler

Flutter Scaffold persistentFooterButtons

Sayfanın altında bulunan içerisine widget alan buton

Flutter Scaffold drawer

Sol yandan açılan menü oluşturur

Flutter Scaffold endDrawer

Sağ tarafta açılan menü oluşturur.

Flutter Scaffold bottomNavigationBar

Alt tarafta bir menü oluşturur.

Flutter Scaffold bottomSheet

Ekranın alt tarafında gösterilmek üzere içerisine bir widget alır.

Flutter Scaffold backgroundColor

Arka plan rengini belirler.

Flutter Scaffold primary

primary = true varsayılandır. Scaffoldun ekranın üst kısmında görüntülenip görüntülenmediğidir. true ise appBar yüksekliği ekranın durum çubuğunun yüksekliği kadar uzayacaktır.

Flutter Scaffold extendBody

ExtendBody özelliği , nesne olarak bir boole değeri alır. Varsayılan olarak, bu özellik her zaman yanlıştır ancak boş olmamalıdır. Bir bottomNavigationBar veya persistingFooterButtons varlığında true olarak ayarlanırsa , bunların yüksekliği gövdeye eklenir ve gövdenin altına kaydırılır.

Flutter Scaffold extendBodyBehindAppBar

Boole değeri alır. Varsayılan olarak her zaman false tır. Ancak boş olmamalıdır. true olarak ayarlanırsa , gövde üzerinde olmak yerine appBar onun üzerine uzatılır ve yüksekliği gövdeye eklenir. Bu özellik, appBar’ın rengi tamamen opak olmadığında kullanılır.

Flutter Scaffold drawerScrimColor

Drawer menü açıkken birincil içeriğin rengini tanımlamak için kullanılır.

Flutter Scaffold drawerEdgeDragWidth

Drawer menünün açılacağı alanı belirler

Flutter Scaffold drawerEnableOpenDragGesture

Bu özellik , sürükleme hareketinin drawer menüyü açıp açmayacağını belirleyen nesne olarak bir boolean değerde tutar, varsayılan olarak true olarak ayarlanmıştır.

Flutter Scaffold endDrawerEnableOpenDragGesture

Sürükleme hareketinin endDrawer’ı açıp açmayacağını belirlemek için nesne olarak bir boole değeri alır

Flutter Scaffold appBar, body kullanımı

Aşağıda örnekler yapalım.

Scaffold içerisinde bulunan appBar parametresi ile AppBar widget’ını verdik ve body parametresi ile içerisine Center widget’i içerisinde Text widgetini kullanabildik.

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(
  MaterialApp(
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text("İlk Flutter Denemem"),
    ),
    body: const Center(
     child: Text(
      "İlk Uygulamam",
      style: TextStyle(
        color: Colors.red, fontSize: 26
      ),
     ),
    ),
   ),
  )
 );
}
Scaffold appBar body

Flutter Scaffold floatingActionButton Kullanımı

Sağ alt köşede çıkan bir buton ekliyoruz.

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(
  MaterialApp(
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text("İlk Flutter Denemem"),
    ),
    body: const Center(
     child: Text(
      "İlk Uygulamam",
      style: TextStyle(
        color: Colors.red, fontSize: 26
      ),
     ),
    ),
    floatingActionButton: FloatingActionButton(
     elevation: 10.0,
     child: const Icon(Icons.add),
     onPressed: () {
      print("butona basıldı");
     },
    ),
   ),
  )
 );
}
floatingActionButton

Flutter Scaffold drawer kullanımı

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(
  MaterialApp(
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text("İlk Flutter Denemem"),
    ),
    body: const Center(
     child: Text(
      "İlk Uygulamam",
      style: TextStyle(
        color: Colors.red, fontSize: 26
      ),
     ),
    ),
    drawer: Drawer(
     child: ListView(
      children: const <Widget>[
       DrawerHeader(
        decoration: BoxDecoration(
         color: Colors.blue,
        ),
        child: Text(
         'Drawer Menü',
         style: TextStyle(
          color: Colors.white,
          fontSize: 20,
         ),
        ),
       ),
       ListTile(
        title: Text('Menü 1'),
       ),
       ListTile(
        title: Text('Menü 2'),
       ),
      ],
     ),
    ),

   ),
  )
 );
}
drawer

Flutter Scaffold bottomNavigationBar Kullanımı

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(
  MaterialApp(
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text("İlk Flutter Denemem"),
    ),
    body: const Center(
     child: Text(
      "İlk Uygulamam",
      style: TextStyle(
        color: Colors.red, fontSize: 26
      ),
     ),
    ),
    bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
      currentIndex: 0,
      fixedColor: Colors.green,
      items: const [
       BottomNavigationBarItem(
        label: "Ana Sayfa",
        icon: Icon(Icons.home),
       ),
       BottomNavigationBarItem(
        label: "Arama",
        icon: Icon(Icons.search),
       ),
       BottomNavigationBarItem(
        label: "Profil",
        icon: Icon(Icons.account_circle),
       ),
      ],
      onTap: (int indexOfItem) {}),


   ),
  )
 );
}
bottomNavigationBar

Flutter Scaffold Widget Constructor – Kurucuları

 const Scaffold({
  super.key,
  this.appBar,
  this.body,
  this.floatingActionButton,
  this.floatingActionButtonLocation, 
  this.floatingActionButtonAnimator,
  this.persistentFooterButtons,
  this.persistentFooterAlignment = AlignmentDirectional.centerEnd,
  this.drawer,
  this.onDrawerChanged,
  this.endDrawer,
  this.onEndDrawerChanged,
  this.bottomNavigationBar,
  this.bottomSheet,
  this.backgroundColor,
  this.resizeToAvoidBottomInset,
  this.primary = true,
  this.drawerDragStartBehavior = DragStartBehavior.start,
  this.extendBody = false,
  this.extendBodyBehindAppBar = false, 
  this.drawerScrimColor,
  this.drawerEdgeDragWidth,
  this.drawerEnableOpenDragGesture = true,
  this.restorationId,
 })

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir