Flutter Column Widget – Class

Flutter Column Widget Nedir?

Flutter Column Widget Nedir?

İçerisine aldığı widgetların dikey bir şekilde konumlanmasını sağlayan kapsayıcı bir widget’tır. Sütun anlamına gelir. En önemli özelliklerinden biri içerisinde bulunan childeren[ ] parametresi ile içerisine birden fazla widget alabilmesidir.

Flutter Column Widget Özellikleri

 • childeren[ ] – liste yapısı sayesinde içerisine birden fazla widget eklenebilir.
 • mainAxisAlignment – İçerisindeki widget’ların dikey konumlandırması yapılır. (önemli, aşağıda inceleyin). Row için yatay yapar.
 • crossAxisAlignment – İçerisindeki widget’ların yatay konumlandırması yapılır. (önemli, aşağıda inceleyin). Row için dikey yapar.
 • mainAxisSize – Satırın dikeyde ne kadar bir alan kaplayacağı belirtilir. max ve min olarak değer alır.
 • verticalDirection – Hizamanın yukarıdan aşağı mı yoksa aşağıdan yukarımı olacağı belirlenir. up(yukarıdan aşağıya) ve down(aşağıdan yukarı) değer alır.

Flutter Column Widget Nasıl Kullanılır? Örnekler…

Flutter Column Widget childeren[] Özelliği

liste yapısı sayesinde içerisine birden fazla widget eklenebilir.

Aşağıda resimde görüldüğü üzere childeren[ ] (içerisine bir liste alıyor) parametresi ile bir sürü Container widget ekledik.

Flutter Column Widget childeren[] Özelliği
import 'package:flutter/material.dart';
void main()=>runApp( MaterialApp(
 home: Scaffold(
  appBar: AppBar(title: const Text("Flutter Column Widget"),
  ),
  body: Container(
   color: Colors.black,
   width: double.infinity,
   height: double.infinity,
   child: Column(
    children: [
     Container(color: Colors.purple, width: 100, height: 100),
     Container(color: Colors.yellow, width: 100, height: 100),
     Container(color: Colors.green, width: 100, height: 100),
    ],
   ),
  ),
 ),
 debugShowCheckedModeBanner: false,
),);

Flutter Column Widget mainAxisAlignment Özelliği

mainAxisAlignment: Column Widget içerisindeki öğelerin dikey eksende nasıl konumlanacağını ayarlar. Ancak buradaki önem Row Widget yani satır widget’ı için durumun farklı olmasıdır. Bununda sebebi Column dediğimiz yapı bir sütun, dikey bir yapıdır. mainAxisAlignment ise ana eksen anlamına gelir. Yani sütunun ana ekseni dikeydir. Bu yüzden dikeyde hizalar. Row yani satır yapısında ise ana eksen yataydır. Bu yüzdende yatayda hizalama yapılır.

mainAxisAlignment verebileceğimiz parametreler

center, end, spaceAround, spaceBetween, spaceEvenly, start

Flutter Column Widget MainAxisAlignment.center
mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center
import 'package:flutter/material.dart';
void main()=>runApp( MaterialApp(
 home: Scaffold(
  appBar: AppBar(title: const Text("Flutter Column Widget"),
  ),
  body: Container(
   color: Colors.black,
   width: double.infinity,
   height: double.infinity,
   child: Column(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
    children: [
     Container(color: Colors.purple, width: 100, height: 100),
     Container(color: Colors.yellow, width: 100, height: 100),
     Container(color: Colors.green, width: 100, height: 100),
    ],
   ),
  ),
 ),
 debugShowCheckedModeBanner: false,
),);
Flutter Column Widget MainAxisAlignment.end
mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end
Flutter Column Widget MainAxisAlignment.spaceAround
mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround

Yukarıdaki ile aşağıdaki resim aynı gibi duruyor ancak farklı. Üst taraftaki resimde nesnelerin aralarındaki boşluk eşit seviyede, kalan boşlukta baştan ve sondan olmak üzere iki eşit şekilde verilmiş. Aşağıdaki resimde ise her taraftan eşit boşluk bırakılmış.

Flutter Column Widget MainAxisAlignment.spaceEvenly
mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly
Flutter Column Widget MainAxisAlignment.spaceBetween
mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween
Flutter Column Widget MainAxisAlignment.start
mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start

Flutter Column Widget crossAxisAlignment Özelliği

crossAxisAlignment verebileceğimiz parametreler

center, end, start, strech

crossAxisAlignment Column Widget için yatayda hizalama sağlar. Ana eksenin (mainAxisAligment) tersi yönünde diye aklımızda kalırsa daha iyi olur. Çünkü Column Widget’ının yani satırın ana ekseni dikey oluyor. Bu durum Row Widget’ında değişiyor. Row ana ekseni yataydır.

Flutter Column Widget CrossAxisAlignment.center
crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center
import 'package:flutter/material.dart';
void main()=>runApp( MaterialApp(
 home: Scaffold(
  appBar: AppBar(title: const Text("Flutter Column Widget"),
  ),
  body: Container(
   color: Colors.black,
   width: double.infinity,
   height: double.infinity,
   child: Column(
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
    children: [
     Container(color: Colors.purple, width: 100, height: 100),
     Container(color: Colors.yellow, width: 100, height: 100),
     Container(color: Colors.green, width: 100, height: 100),
    ],
   ),
  ),
 ),
 debugShowCheckedModeBanner: false,
),);
Flutter Column Widget CrossAxisAlignment.end
crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.end
Flutter Column Widget CrossAxisAlignment.end
crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start
Flutter Column Widget CrossAxisAlignment.strech
crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.strech

Flutter Column Widget mainAxisSize Özelliği

Sütunun ekranda ne kadar yer kaplayacağını belirler. max ve min değeri alır. Bunu daha iyi anlamak için Colum Widget’ımızın dışındaki Container Widget’ının genişlik ve yükseklik ayarını vermiyorum. Böylelikle dışında bulunan Container bizim Column Widget’ımız kadar yer kaplayacak. Amaç görsel olarak daha iyi anlaşılsın diye.

Biz Column Widget’ımıza max değeri girdiğimizde ekranı aşağı doğru komple kaplayacak. Çünkü üste bulunan container da artık onu sınırlamıyor. Birde dışındaki containerın siyah rengini biraz açtık, belirgin olsun diye…

Flutter Column Widget MainAxisSize.max
mainAxisSize: MainAxisSize.max
import 'package:flutter/material.dart';
void main()=>runApp( MaterialApp(
 home: Scaffold(
  appBar: AppBar(title: const Text("Flutter Column Widget"),
  ),
  body: Container(
   color: Colors.black87,

   child: Column(
    mainAxisSize: MainAxisSize.max,
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
    children: [
     Container(color: Colors.purple, width: 100, height: 100),
     Container(color: Colors.yellow, width: 100, height: 100),
     Container(color: Colors.green, width: 100, height: 100),
    ],
   ),
  ),
 ),
 debugShowCheckedModeBanner: false,
),);
mainAxisSize: MainAxisSize.min

Yukarıdaki resimde min yaptığımızda Column Widget’ımız içerisindeki nesneler kadar yer kapladı. Column Widget’ımızı saran Container ise her hangi bir boyut belirtilmediği için, içerisindeki widget kadar yer kaplamış oldu ve gözükmüyor. Aslında altında container widget var. Biraz karışık gibi duruyor ancak bir kere deneme yapsanız konu hemen anlaşılır. Tasarım yaparken zaten deneme yanılma yoluyla da çözüme ulaşılır. Bunun akılda kalıcı olması zaten anlamsız. Bunları yazıyor olmam ihtiyaç halinde kaynak oluşturması için…

Flutter Column Widget verticalDirection Özelliği

Hizalamanın yukarıdan aşağı mı yoksa aşağıdan yukarı mı olacağını belirtir. up ve down parametresi alır.

Daha iyi anlaşılsın diye içerisine merhaba yazan bir text widget’ı ekliyorum.

Flutter Column Widget VerticalDirection.down
verticalDirection: VerticalDirection.down
import 'package:flutter/material.dart';
void main()=>runApp( MaterialApp(
 home: Scaffold(
  appBar: AppBar(title: const Text("Flutter Column Widget"),
  ),
  body: Container(
   color: Colors.black87,
   width: double.infinity,

   child: Column(
    mainAxisSize: MainAxisSize.max,
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
    verticalDirection: VerticalDirection.down,
    children: [
     const Text("Merhaba", style: TextStyle(fontSize: 20, color: Colors.white),),
     Container(color: Colors.purple, width: 100, height: 100),
     Container(color: Colors.yellow, width: 100, height: 100),
     Container(color: Colors.green, width: 100, height: 100),
    ],
   ),
  ),
 ),
 debugShowCheckedModeBanner: false,
),);
Flutter Column Widget VerticalDirection.up
verticalDirection: VerticalDirection.up

Flutter Column Widget Constructors – Kurucuları

 Column({
  super.key,
  super.mainAxisAlignment,
  super.mainAxisSize,
  super.crossAxisAlignment,
  super.textDirection,
  super.verticalDirection,
  super.textBaseline,
  super.children,
 }) 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir