Android Studio Kısayol Tuşları

Android Studio Kısayol Tuşları

 • CTRL + G  İstediğiniz bir satıra gidebilirsiniz.
 • CTRL + N  Projenizde istediğiniz bir sınıfı aratabilirsiniz.
 • CTRL + SHIFT + N  Projenizde istediğiniz bir dosyayı aratabilirsiniz..
 • CTRL + E Son açtığınız dosyaları gösterir.
 • F4  Seçilen metodun konumuna gider.
 • CTRL + ALT + B Seçili olan sınıfın implementlerini listeler.
 • CTRL + SHIFT + BACKSPACE  En son nerede değişiklik yaptıysanız o konuma geri döner
 • CTRL + B Kullanılan kodun diğer kullanıldığı yerlere referanslarına gider
 • SHIFT + F10  Uygulamayı derler ve çalıştırır.
 • CTRL + F9  Uygulamayı derler.
 • CTRL + Y  Bulunduğu satırı siler.
 • CTRL + ENTER  ip ucu verir.
 • CTRL + SPACE  Kod yazımında, yazılabilecek kodların listesini açar.
 • CTRL + D Bulunduğu satırı çoğaltır.
 • CTRL + ALT + L Sayfadaki tüm kodları düzenler Satırları parantezlere göre hizalar.
 • CTRL + /  Yorum satırı yapar, ya da yorum satırını iptal eder.
 • CTRL + SHITF + / Çoklu seçilmiş satırları yorum satırı yapar, ya da iptal eder
 • ALT + Aşağı Ok Aşağı doğru kodlama bloklarına gider.
 • ALT + Yukarı Ok  Yukarı doğru kodlama bloklarına gider.
 • SHIFT + F6 Fonksiyonun, Classın vb. adını değiştirir.
 • CTRL + F4 Açık olan sekmeyi kapatır.
 • Ctrl + P Seçili olan fonksiyonun alacağı parametreleri gösterir.
 • Ctrl + O  Seçili olan sınıfın alabileceği override metodlarını gösterir
 • Ctrl + I Miras ile gelen metodları implement eder.
 • Alt + Insert  Seçili sınıfın Getter, Setter, Constructor, hashCode, toString kodlarını oluşturmanızı sağlar.
 • Ctrl + Kapalı olan kod bloğunu açar
 • Ctrl – Açık olan kod bloğunu kapatır

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir