8- Dart if, else, if else Kullanımı

Dart Koşullu ifadeler:

Bir koşula bağlı olarak işlemin gerçekleşmesini sağlar. Bunun için if, else, if else, switc case, while, do while gibi yapıları kullanırız.

İsteyenler yazımızın içeriğini video olarak izleyebilirler. Aşağıda yazılı bir şekilde anlattım.

Dart if, else, if else kullanımı / yapısı :

if anlamı eğer demektir. Kullanım şekli if(koşulumuz) {yürütülecek işlem}

int gelenSayi=5;
int elimizdekiSayi=0;

if (gelenSayi > elimizdekiSayi) {print("Gelen sayı sıfırdan büyük");}
else if (gelenSayi == elimizdekiSayi ){print("Gelen sayı sıfıra eşit");}
else {print("Gelen sayı sıfırdan küçük");}

Aşağıdaki örnekte kullanıcıdan veri alarak bir örnek yapalım.

import 'dart:io';
 
void main(){
  //kullanıcıdan bilgi istee
  print('Lütfen bir numara giriniz');
  var veri = stdin.readLineSync(); // kullanıcıdan veri isteme
  int a = int.parse(veri); //gelen veriyi int e çevirip a değişkenine atıyoruz
   
   
  if(a<0){
    print('$a negatif bir sayıdır.');
  } else if(a==0) {
    print('$a eşittir sıfır');
  } else {
    print('$a pozitif sayıdır.');
  }
}

Aşağıdaki örnekte tek mi çift mi uygulaması yapalım

 void main(){
   
  int a = 5;
   
  if(a%2==0){
    print('Sayımız: $a ve çifttir');
  }
   
  if(a%2==1){
    print('Sayımız: $a ve tektir');
  }
}

Sonuç : Sayımız 5 ve tektir çıkacaktır.

Dart if, else, if else kısa yazılımı (ternary)

 void main(){
   
  int sayi1=5;
  int sayi2=10;
  int? sayi3; 
  //boş bırakılamaz, sonra değer vereceğimiz için sen null olabilirsin dedik ve soru işareti koyduk
  
  if (sayi1<sayi2){sayi3=sayi2;}
  else{sayi3=sayi1;}
  print(sayi3);
  //normal if ile yazılmış hali
  
  sayi1<sayi2 ? sayi3=sayi2 : sayi3=sayi1;
  print(sayi3);
  //kısa gösterim ile yazılmış hali
  
  sayi3 = sayi1<sayi2 ? sayi2 : sayi1;
  print(sayi3);
  //kısa gösterim ile yazılmış hali, hepsi aynı sonucu verecektir.

}

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir