20- Dart Set Yapısı

Set bir liste yapısıdır ancak normal listelerimizden temelde iki özellikle ayrılır.

Birincisi set yapısı içerisine bir eleman en fazla bir kere eklenebilir. Aynı elemandan tekrar eklenemez.

İkincisi elemanları hangi sıralamayla yazdığımıza bakmaz içerisine karışık bir şekilde atar.

Dart set yapısı kullanılıyorsa index numaraları ile elemana erişmek anlamsız olacaktır. Dinamik uzunluktadır.

Yazımızın içeriğini aşağıda video olarak izleyebilirsiniz.

Dart set yapısı

Dart Örnek Set Tanımlaması 1

void main(List<String> args) {

 Set<dynamic> ornekSet = {}; // set tanımlaması
 Set<dynamic> ornekSet1 = Set(); // set tanımlaması
 Set<dynamic> ornekSet2 = Set.from([]) // set tanımlaması
 var ornekSet3 = Set(); // set tanımlaması

 }

Dart Örnek Set tanımlaması 2

void main(List<String> args) {
 Set<dynamic> ornekSet = {}; // set tanımlaması

 ornekSet.add(1);
 ornekSet.add(1);
 ornekSet.add(2);
 ornekSet.add(2);
 ornekSet.add(3);
 ornekSet.add(4);

 print(ornekSet);
}

//SONUÇ {1, 2, 3, 4}
// Birden fazla eklediğimiz elemanları sadece bir kere ekler
// Süslü parantez kullanılıyor, listelerde köşeli parantez kullanılıyor
 örnek set tanımlaması

Dart Set Liste Birleştirme

void main(List<String> args) {
 Set<dynamic> ornekSet = {1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7};
 //aynı elemanları birden fazla içeren bir set oluşturduk

 List<dynamic> ornekSet2 = [1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7];
 //bir liste oluşturduk

 ornekSet.addAll(ornekSet2);
 //ornekSet e ornekSet2 i ekledik

 print(ornekSet);
}

//SONUÇ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

 Set Dizi Birleştirme

Dart Set.from([ ]);

void main(List<String> args) {
 Set<dynamic> ornekSet =
   Set.from([1, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 4, 4, "mehmet", "mehmet"]);

 print(ornekSet);
}

//SONUÇ {1, 2, 3, 5, 4, mehmet}
// Aynı eleman birçok kere eklenmesine rağmen bir kere gösterildi

Dart Set.from Liste Birleştirme

void main(List<String> args) {
 Set<dynamic> ornekSet =
   Set.from([1, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 4, 4, "mehmet", "mehmet"]);
 //aynı elemanları birden fazla içeren bir set oluşturduk

 List<dynamic> ornekSet2 = [1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7];
 //bir liste oluşturduk

 ornekSet.addAll(ornekSet2);
 //ornekSet e ornekSet2 i ekledik

 print(ornekSet);
}

//SONUÇ {1, 2, 3, 5, 4, mehmet, 7}
Set.from Dizi Birleştirme

Dart Spread Operator Liste Birleştirme

void main(List<String> args) {
 var ornekSet1 = {"ahmet", "mehmet", "mustafa"};
 var ornekSet2 = {"ayse", "fatma", "zeynep"};
 var ornekSet3 = {"ahmet", "mehmet", "ayse", "fatma"};

 var tumSetListe = <dynamic>{};
 tumSetListe = {...ornekSet1, ...ornekSet2, ...ornekSet3};

 print(tumSetListe);
}

//SONUÇ {ahmet, mehmet, mustafa, ayse, fatma, zeynep}

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir