12- Dart Kontrol, Döngü Yapıları ve Operatörler Örnek Sorular

Yazımızın içeriğini aşağıdan video olarak izleyebilirsiniz.

Dart if, else, for, while, dowhile, örnek sorular

Dart Kontrol, Döngü Yapıları ve Operatörler Örnek Soru 1

 • Üçgenin çeşidini yazdıran bir program yazalım
 • 3 tane değişken oluşturun ve içerisine değerler girin
 • Program bu 3 değişkene bakarak bize üçgenin çeşidini yazsın
void main(List<String> args) {
 //kenar değerlerini biz belirttik
 //istediğiniz sayı girilebilir
 int kenarA = 3;
 int kenarB = 4;
 int kenarC = 5;

 //Sorgula
 if (kenarA == kenarB && kenarA == kenarC) {
  print("Üçgenimiz eşkenardır");
 } else if (kenarA == kenarB || kenarA == kenarC || kenarB == kenarC) {
  print("Üçgenimiz ikizkenardır");
 } else
  print("Üçgenimiz çeşitkenardır");
}

/*SONUÇ 
Üçgenimiz çeşitkenardır
*/
Dart Kontrol, Döngü Yapıları ve Operatörler Örnek Soru 1

Dart Kontrol, Döngü Yapıları ve Operatörler Örnek Soru 2

 • Bir öğrencinin iki yazılı notunun ortalamasını bulun
 • Pratik olsun diye if else yapısını ve switch case yapısını kullanalım.
void main(List<String> args) {
 double ilkSinav = 50.0;
 double ikinciSinav = 88.0;
 double ortalama = (ilkSinav + ikinciSinav) / 2;
 String? harfNotu;

 if (ortalama >= 0 && ortalama < 50) {
  harfNotu = "FF";
 } else if (ortalama >= 50 && ortalama < 60) {
  harfNotu = "CC";
 } else if (ortalama >= 60 && ortalama < 70) {
  harfNotu = "CB";
 } else if (ortalama >= 70 && ortalama < 80) {
  harfNotu = "BB";
 } else if (ortalama >= 80 && ortalama < 90) {
  harfNotu = "BA";
 } else if (ortalama >= 90 && ortalama <= 100) {
  harfNotu = "AA";
 } else {
  print("doğru bir değer giriniz");
 }
 if (harfNotu == null) {
  print("Doğru değer girilmediği için hesaplanamadı");
 } else
  print(harfNotu);

 switch (harfNotu) {
  case "AA":
   print("ORTALAMANIZ $ortalama , Tebrik ederiz, Onur Belgesi Aldınız");
   break;
  case "BA":
   print("ORTALAMANIZ $ortalama , Tebrik ederiz, Onur Belgesi Aldınız");
   break;
  case "BB":
   print("ORTALAMANIZ $ortalama , Tebrik ederiz");
   break;
  case "CB":
   print("ORTALAMANIZ $ortalama , Daha Çok Çalışmalısınız");
   break;
  case "CC":
   print("ORTALAMANIZ $ortalama , Daha Çok Çalışmalısınız");
   break;
  case "FF":
   print("ORTALAMANIZ $ortalama , Kaldınız, Seneye Bekleriz");
   break;
 }
}

Dart Kontrol, Döngü Yapıları ve Operatörler Örnek Soru 3

 • İstediğimiz bir cümleyi her bir döngü yapısı ile ekrana beşer kere yazdıralım

Dart for döngüsü kullanarak yazalım

void main(List<String> args) {
 for (var i = 0; i < 5; i++) {
  print("mehmet eser");
 }

Dart while döngüsü kullanarak yazalım

 int i = 0;
 while (i < 5) {
  print("mehmet eser");
  i++;
 }

Dart do while döngüsü kullanarak yazalım

 int a = 0;
 do {
  print("mehmet eser");
  a++;
 } while (a < 5);

Dart Kontrol, Döngü Yapıları ve Operatörler Örnek Soru 4

 • Verdiğimiz sayının faktoriyel değerini hesaplayın
void main(List<String> args) {
 int verilenSayi = 5;
 int faktoriyelDegeri = 1;

 for (int i = 1; i <= verilenSayi; i++) {
  faktoriyelDegeri = i * faktoriyelDegeri;
 }
 print(faktoriyelDegeri);
}

/*SONUÇ
120
*/
Dart Kontrol, Döngü Yapıları ve Operatörler Örnek Soru 5

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir