11- Dart for, while, do while Döngü Yapıları

Dart Dilinde Döngüler :

Döngüler temel olarak bir bloğunu belirli bir sayıda ve üst üste çalıştırmaya yarayan yapılardır. Örneğin bir dizi içerisinde 5 elemana tek tek işlem yapabiliriz ancak bu dizi 1000 eleman içeriyorsa işler karışır, veya basit bir örnek olarak ismimi 1000 kere yazmak istiyorum desem onunla uğraşmam imkansız olur, işte bu durumlarda döngüleri kullanarak çok kısa sürede işlem gerçekleştirebiliriz.

Dart Dilinde for Döngüsü :

for döngüsü – foreach döngüsü

Örnek 1 : İsmimi 11 kere yaz

void main() {

 for(int i = 0; i<=10 ; i++){
 print ("Mehmet Eser");
 }
}

//int i = 0; i diye bir değişken tanımladık, istediğinizi verebilirsiniz.
//i<=10; sıfırdan başlamasını istedik ve 10 dahil olanarak dönmesini
//i++ sıfırdan başlayarak 10 dahil artmasını istedik 
//print ("Mehmet Eser"); her bir arttığında ekrana Mehmet Eser yazsın
//
//SONUÇ
/* Mehmet Eser
  Mehmet Eser
  Mehmet Eser
  Mehmet Eser
  Mehmet Eser
  Mehmet Eser
  Mehmet Eser
  Mehmet Eser
  Mehmet Eser
  Mehmet Eser
  Mehmet Eser */

Örnek 1 : İsmimi 11 kere yaz (2)

void main() {

 for(int i = 0; i<=10 ; i++){
 print ("${i+1} - Mehmet Eser");
 }
}

//SONUÇ
/*
1 - Mehmet Eser
2 - Mehmet Eser
3 - Mehmet Eser
4 - Mehmet Eser
5 - Mehmet Eser
6 - Mehmet Eser
7 - Mehmet Eser
8 - Mehmet Eser
9 - Mehmet Eser
10 - Mehmet Eser
11 - Mehmet Eser
*/

Örnek 2 : Çift sayıları yaz

void main() {

 for(int i = 0; i<=10 ; i++){
  
  if(i%2==0){
   
   print(i);   
   
  }
 }
}

//SONUÇ

/*
0
2
4
6
8
10
*/

Örnek 3 : Listeyi yazdıralım

main(List<String> args) {
 var listemiz = ["ayse","mustafa","zeynep","mehmet"];
 for (int i=0; i<listemiz.length ; i++){
 print (listemiz[i]);
 }
}
//SONUÇ
/*
ayse
mustafa
zeynep
mehmet
*/

Örnek 4 : Farklı bir uygulanış biçimi – Listeyi yazdıralım

main(List<String> args) {
 	var listemiz = ["ayse","mustafa","zeynep","mehmet"];
 	for (var liste in listemiz) {
  print(liste);
 	}
}
//SONUÇ
/*
ayse
mustafa
zeynep
mehmet
*/

Dart Dilinde while Döngüsü :

while dowhile döngü yapıları

Örnek 5 : Adımızı 5 kere while ile yazdıralım

main(List<String> args) {
 
 String ismim ="mehmet eser";
 
 int i=0;
 
 while (i<5){
  i++;
  print (ismim);
 } 	
}
//SONUÇ
/*
mehmet eser
mehmet eser
mehmet eser
mehmet eser
mehmet eser
*/

Dart Dilinde do while Döngüsü :

Örnek 6 : Aynı işlemi do while ile yapıyoruz. Bu döngüde işlem önce bir kere gerçekleşiyor sonra koşula giriyor.

main(List<String> args) {
 
 String ismim ="mehmet eser";
 int i=0;
 do{ 
  print(ismim);
  i++; 
 }
 while (i<5); 	
}
//SONUÇ
/*
mehmet eser
mehmet eser
mehmet eser
mehmet eser
mehmet eser
*/

break komutu :

break, continue, iç içe döngüler, döngüye isim verme

break komutu döngüyü stoplar, koşulumuza göre döngüden çıkar.

Örnek 7 : break örnek uygulama

main(List<String> args) {
 
for (int i=0; i<10 ; i++){
  
 if(i>5){ 
  break; //i 5 ten büyük olunca döngüden çık.
 }
 print(i);
} 	
}
//SONUÇ
/*
0
1
2
3
4
5
*/

continue komutu :

continue komutu koşulumuza göre işlemi atlar ve döngünün başına gelir. break komutunda döngüden çıkıyordu bunda çıkmaz.

Örnek 8 : continue örnek uygulama

main(List<String> args) {
 
for (int i=0; i<10 ; i++){
  
 if(i>5){
  
  print ("i nin değeri $i");
 }
  else { 
   //i nin değeri 5 ten küçük olduğu durumda atlıyor
   continue;
 
   }
 }
 	
}
//SONUÇ
/*
i nin değeri 6
i nin değeri 7
i nin değeri 8
i nin değeri 9
*/

İç içe döngüler :

Örnek 9 : Çarpım tablosu örneği

main(List<String> args) {
 
for (int x=1; x<=3 ; x++){
  
 for (int y =1; y<=3 ; y++) {
  
  print ( "$x x $y = ${x*y}");
 
  } 

 }
 	
}
//SONUÇ
/*
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
*/

Döngüye isim verme (etiketleme, label verme) :

Örnek 10 : Döngümüze isim vererek işlem yapıyoruz.

main(List<String> args) {
//aşağıda döngüye isim veriyoruz
// x<=10 dediğimiz halde 4 olunca çıkmasını sağlıyacağız 
birinciDongu : for (int x=1; x<=10 ; x++){
  
 for (int y =1; y<=3 ; y++) {
//break komutu ile isim verdiğimiz döngüyü x==4 olunca sonlandırıyoruz.
  if(x==4){break birinciDongu;}
  print ( "$x x $y = ${x*y}");
 
  } 

 }
 	
}
//SONUÇ
/*
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
*/

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir