19- Dart Liste Metodları

Dart lenght, first, last, reversed, isEmpty, isNotEmpt

 void main(List<String> args) {

 List<dynamic> ornekListe = [1, 5, "mehmet", false, "elma"]; 
//dynamic(her türden) listemiz

 print(ornekListe.length); 
// listenin kaç elemanlı olduğunu verir
// 5 sonucunu üretir

 print(ornekListe.first); 
// listenin ilk elemanını verir
// ilk eleman olan 1 sonucunu üretir

 print(ornekListe.last); 
// listenin son elemanını verir
// istenin son elemanı olan elma sonucunu üretir

 print(ornekListe.reversed); 
// listeyi anlık olarak tersten yazdırır, kalıcı olmaz
//(elma, false, mehmet, 5, 1) sonucunu üretir

 print(ornekListe.isEmpty);
//liste boşmu? boş ise true verir
//false sonucunu üretir

 print(ornekListe.isNotEmpty); 
//liste dolu mu? dolu ise true verir
//true sonucunu üretir

}
Dart lenght, first, last, reversed, isEmpty, isNotEmpt

Dart add(), remove()

void main(List<String> args) {

 List<dynamic> ornekListe = [1, 5, "mehmet", false, "elma"];
//dynamic(her türden) oluşturulan listemiz
 print(ornekListe); // [1, 5, mehmet, false, elma] sonucu üretir

 ornekListe.add("yeni_eleman"); //listeye yeni eleman ekler
 ornekListe.add(1); //listeye yeni eleman ekler
 print(ornekListe); //[1, 5, mehmet, false, elma, yeni_eleman, 1] Sonucu üretildi

 ornekListe.remove("yeni_eleman"); // ilk gördüğü yerde elemanı siler
 ornekListe.remove(1); //ilk gördüğü yerde 1 i sildi. Listede bulunan diğer 1 duruyor.
 print(ornekListe);  //[5, mehmet, false, elma, 1] Sonucu üretildi

}
Dart add(), remove()

Dart removeAt(), clear()

void main(List<String> args) {
 List<dynamic> ornekListe = [1, 5, "mehmet", false, "elma"];
 //dynamic(her türden) oluşturulan listemiz
 print(ornekListe);

 ornekListe.removeAt(1); //1nci indexteki elemanı sildi
 print(ornekListe); // Sonuç [1, mehmet, false, elma]

 ornekListe.clear(); // listeyi komple temizledi
 print(ornekListe); // Sonuç [] boş liste

}
Dart removeAt(), clear()

Dart contains()

Listede bir elemanın var mı yok mu olduğuna bakar, varsa true yoksa false değeri döndürür.

void main(List<String> args) {
 List<dynamic> ornekListe = [1, 5, "mehmet", false, "elma"];
 //dynamic(her türden) oluşturulan listemiz
 print(ornekListe);

 if (ornekListe.contains("mehmet")) {
  print("bu listede mehmet var");
 } else {
  print("bu listede mehmet yok");
 }
}

// SONUÇ bu listede mehmet var
Dart contains()

Dart indexOf(), elementAt()

void main(List<String> args) {
 List<dynamic> ornekListe = [1, 5, "mehmet", false, "elma"];
 //dynamic(her türden) oluşturulan listemiz
 print(ornekListe);

 print(ornekListe.elementAt(2));
 //2 nci indexte bulunan elemanı verir

 print(ornekListe.indexOf(5));
 //elemanımızın hangi indexte olduğunu verir
}
Dart indexOf(), elementAt()

Dart shuffle()

void main(List<String> args) {
 List<dynamic> ornekListe = [1, 5, "mehmet", false, "elma"];
 //dynamic(her türden) oluşturulan listemiz
 print(ornekListe);

 ornekListe.shuffle(); // kalıcı olarak listeyi karıştırır
 print(ornekListe);
}
Dart shuffle()

Dart addAll()

void main(List<String> args) {
 List<dynamic> ornekListe = [1, 5, "mehmet", false, "elma"];
 //dynamic(her türden) oluşturulan listemiz
 print(ornekListe);

 List<dynamic> ornekListe2 = ["muz", "kiwi", "çilek"];
 print(ornekListe2);

 ornekListe.addAll(ornekListe2); //ornekListeye ornekListe2 yi ekler
 print(ornekListe);
}

// SONUÇ [1, 5, mehmet, false, elma, muz, kiwi, çilek]

Dart spread operatör

Liste birleştirme operatörü […liste1, …liste2]

void main(List<String> args) {
 var liste1 = <String>["ahmet", "mehmet", "mustafa"];
 var liste2 = <String>["ayse", "fatma", "zeynep"];

 var tumListe = <String>[];

 tumListe = [...liste1, ...liste2];
 print(tumListe);
}

//SONUÇ [ahmet, mehmet, mustafa, ayse, fatma, zeynep]
Dart spread operatör

Daha fazlası için flutter sitesinden yararlanablirsiniz. https://api.flutter.dev/flutter/dart-core/List-class.html

2 thoughts on “19- Dart Liste Metodları”

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir