Html Dersleri

html input attributes

52 – Html Input Attributes – Nitelikleri

52 – Html Input Attributes – Nitelikleri Html form içerisinde en çok kullanılan input elemanı içerisinde kullanabileceğimiz niteliklere yer verilmiştir. Örneğin bir html form elemanının zorunlu olup olmaması, varsayılan değeri, maximum yada minimum değer, telefon girişi gibi bir alanın giriş formatı gibi özellikleri inceliyoruz. value Attribute Form elemanlarına varsayılan bir değer verir. Form içerisinde varsayılan […]

52 – Html Input Attributes – Nitelikleri Read More »

Html Form Input Type

51 – Html Form input type

51 – Html Form input type input en çok kullanılan form elemanıdır. type attribute değerine aşağıdaki gibi farklı form alanları tanımlanabilir. Bu bölümde input içerisinde kullanabileceğimiz form elemanlarını yazdım. Bir sonraki bölümde bu form elemanlarını kullanırken ihtiyacımız olan kısıtlama veya ek özellik gibi attribute lerden bahsediyorum. Örneğin zorunlu alan, max değer, min değer, varsayılan değer

51 – Html Form input type Read More »

Html Form Elemanları

50 – Html Form Elemanları

50 – Html Form Elemanları Html formlarında kullanabileceğimiz elemanlar açıklanmıştır. Html Form <input> Ençok kullanılan html form elemanıdır. İçerisine aldığı type attribute sayesinde form içerisine farklı özelliklerde veri girilmesini sağlar. Örneğin bir tarih alanı, bir metin alanı bir buton gibi. Çok geniş kapsamlı olduğu için bir sonraki 51. derste yalnızca inputu ele aldık. Örnek Html

50 – Html Form Elemanları Read More »

Html Form Attributes

49 – Html Form Attributes – (Nitelikleri)

49 – Html Form Attributes – (Nitelikleri) Form attributes (nitelikleri) sayesinde form işlevsel hale gelecektir. Html Form Action Attribute Action attribute form içeriklerini sunucu tarafında çalışan form işleyiciye gönderir. action yazılmadığı durumlarda form aynı sayfa içerisinde işlenmeye çalışılacaktır. Örnek Bu örnekte form girdileri formOku.php sayfasına gönderilmiştir. formOku.php sayfası form içeriğini okuyacak, sunucu tarafında çalışan bir

49 – Html Form Attributes – (Nitelikleri) Read More »

Html Formlar

48 – Html Form Oluşturma

48 – Html Formlar Form sayfaları bizim kullanıcıdan istediğimiz verileri almamızı sağlar. Html <form> Elemanı Form oluşturabilmek için <form> etiketi ile açılış yaparız ve içerisine form ögelerini ekledikten sonra tekrar </form> etiketi ile kapanış yaparız. Form elemanlarının kapsayıcı ögesidir. Form elemanları: textfields, checkboxes, radio buttons, submit buttons olabilir. Örnek Html <input> Elemanları Html form elemanlarından

48 – Html Form Oluşturma Read More »

XHTML Nedir?

47 – XHTML Nedir?

47 – XHTML Nedir? XHTML html’e göre kurallara daha bağlı, xml tabanlı bir hiper metin işaretleme dilidir. xml verileri ile çalışacak şekilde genişletilebilir. XHTML kurallara tamamen bağlıdır. Sayfa kodlamasında yazım biçimlerine, kurallara tamamen uyulur. Tüm tarayıcılar tarafından desteklenmektedir. XHTML ‘in Farkı Nedir? Html web sayfasında bazı hatalara müsade edilir ve web sayfasını yinede göstermeye çalışır.

47 – XHTML Nedir? Read More »

Html Emoji Kullanımı

46 – Html Emoji Kullanımı

46 – Html Emoji Kullanımı Html de emojiler UTF-8 karakter kümesinin birer elemanıdır. Her karakterin UTF-8 olarak bir kodu vardır. Bu bir harf, bir rakam veya bir emoji olabilir. Emojiler resim değildir. Karıştırılmamalıdır. UTF-8 karakteridirler. Bu yüzden web sayfamızın UTF-8 karakter kümesinde olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Eğer hiç birşey belirtilmezsek varsayılan olarak yine UTF-8 olacaktır. UTF-8

46 – Html Emoji Kullanımı Read More »

html semboller

45 – Html Semboller

45 – Html Semboller Klavyede bulunmayan pek çok simge, sembol html özel kodları ile kullanılmaktadır. Bu karakterler html entity name, html entity code, hex code, unicode şeklinde kullanılabilmektedir. Örnek Html Sembol Kullanımları Sembol Açıklama Html entity name Html entity code hex code unicode ★ yıldız &starf; &#9733; &#x2605; U+02605 ☎ telefon &phone; &#9742; &#x260E; U+0260E

45 – Html Semboller Read More »

html entities

44 – Html Entities – Karakter Kodları

44 – Html Entities Html sayfası içerisinde karakterleri html kodlarına göre kullanmamızı sağlar. Kullanım Şekli &entities_adi veya &#entities_numarası şeklindedir. Html içerisinde kullandığımız bazı karakterler html kodları ile karışabilir. Örneğin < (küçüktür), >(büyüktür) karakterleri html etiketleri olarak okunabilir. Bunun önüne geçmek için, bu karakterleri html sayfasında gösterebilmek için bazı özel yazım şekilleri vardır. Html Entities Kullanımı

44 – Html Entities – Karakter Kodları Read More »

Html Semantic Elements

43 – Html Semantic Elements

43 – Html Anlamsal Öğeler – Semantic Elements Anlamsal öğeler web sayfamızın bölümleri ile ilgili bilgi veren, bir anlam ifade eden html elemanlarıdır. Web sayfamızda Semantic Elemanları kullanmak faydalıdır. Arama motorları sayfamızı indekslerken bu bölümün ne ile ilgili olduğunu anlayacaktır. Html Anlamsal (semantic) Elemanlar Neler? <article> <aside> <details> <figcaption> <figure> <footer> <header> <main> <mark> <nav>

43 – Html Semantic Elements Read More »